Prenumeration

FÖR BOENDE UTANFÖR KOMMUNEN
MN delas ut till alla hushåll inom Ekerö kommun. Boende utanför Ekerö kan beställa en prenumeration till en kostnad av 1790 kr/år. Beloppet sätts in på bankgiro 5129- 2308. Uppge adress till mottagaren.