Problemlösare med  modern maskinpark

Problemlösare med modern maskinpark

Mälaröarnas nyheter besöker Drottningholms entreprenad och träffar Peter Faerden, som berättar om verksamheten, tankarna inför framtiden och sin syn på utvecklingen av Mälaröarna.

När bildades Drottningholms entreprenad och vem startade företaget?

–  Drottningholms bildades 1987 och startades av mig Peter Faerden.

Berätta om er verksamhet, vad gör ni? 

– Vår kärnverksamhet består främst i att, så som underleverantör till de stora bygg- och totalentreprenadsbolagen, förse olika projekt med högkvalitativa entreprenadmaskiner och kompetenta förare.

Hur många anställda? 

– Vi är idag 75 stycken anställda.

 Hur små uppdrag kan ni ta, kan man anlita er som privatperson? 

– Vi jobbar idag inte mot privatpersoner utan bara åt större byggbolag, stat och kommun.

 Är det något speciellt uppdrag som ni är extra stolta över? 

– Vi är stolta över att ha varit med och byggt nya Karolinska. Vi är idag med och bygger nya Slussen, nya Barkarbystaden och vi är med på förbifarten på Lovön. Vi tillhandahåller även grävmaskinstjänster till Stockholm vatten.

Vad utmärker er? 

– Vi utmärker oss genom att vi har en ny maskinpark med bra chaufförer och maskinister. Vi är problemlösare.

 Hur ser era framtidsutsikter ut och vilka utmaningar står ni inför? 

– Framtidens utmaning är att hitta nya bra medarbetare. Utsikterna framåt är väldigt goda, det byggs som aldrig förr i Stockholm med omnejd. Infrastrukturen går för högtryck.

 Hur ser Drottningholms entreprenad ut om tio år? 

– Om tio år hoppas vi att vi ser ut som vi gör idag ungefär, men förhoppningsvis med en yngre generation duktiga medarbetare.

 Hur har pandemin påverkat er? 

– Pandemin har inte påverkat oss jättehårt, men vi har tappat en del i omsättning. Vi har inte behövt permittera någon medarbetare och hoppas nu att allt börjar vända.

 Hur vill ni se Mälaröarna utvecklas framöver? 

– Vi vill se att Mälaröarna följer med i Stockholms utveckling så som med badhus, fyrfiligt och nytt större centrum och så vidare.

 Till sist, vilket företag i kommunen vill ni läsa om i tidningen? 

– Vi vill läsa om Mälarö fastighets AB.    

Läs också