Protest mot beslut om Stockbygården

Protest mot beslut om Stockbygården

Social-nämnden har beslutat att den öppna träffverksamheten på Stockbygården i Stenhamra flyttas till Söderströmsgården. PRO Färingsö protesterar då Söderströmsgårdens samlingssal är för liten för deras verksamhet.

Stockbygården i Stenhamra har i cirka 30 år varit en samlingspunkt för Färingsös alla pensionärer. PRO Färingsö och Ekerö kommuns verksamheter har under dessa år samverkat.

Socialnämnden föreslår nu att Stockbygården ska avvecklas och att verksamheterna flyttas till Söderströmsgården.

– Vi har varit där och seriöst tittat om det går att bedriva en liknande verksamhet som på Stockbygården. Men Söderströmsgårdens samlingssal är för liten för PRO:s månadsmöten. Den enda lokalen som rymmer oss i Stenhamra är Stockbygården. Kyrkans samlingssal Herman Palm-salen får vi nog plats i, men då får vi en lokalhyra och vi måste då ta ut en högre avgift för att betala hyra och köpa smörgåsar. Vår ambition är att ha så låg kostnad som möjligt så att alla ska ha råd att vara med, förklarar Gun Häll, ordförande PRO Färingsö.

Fastighetsenheten i kommunen har genomfört en analys av kommande underhålls- och investeringsbehov för Stockbygården. Man har bedömt att huset har stort behov av underhåll som skulle kosta minst tio miljoner kronor.

– Det finns en övervåning som man inte får använda sig av beroende på brandskydd och den är inte tillgänglighetsanpassad. Det är också så att socialnämnden har betalat hela hyran, även för PRO. De har haft det hyresfritt. Det här är en kostnad för oss på cirka 350 000 kronor per år. Om en ombyggnation skulle göras på de här nivåerna, kommer kostnaden för oss säkerligen hamna på en miljon mera. Vi kan lägga pengarna mer effektivt inom socialtjänststen, säger Kjell Öhrström (M), socialnämndens ordförande.

– De där tio miljonerna tror vi inte ett dugg på. Det har gjorts flera reparationer under åren. Vi har väldigt många kloka pensionärer som också har varit verksamma inom den här branschen och de säger att det här är helt otroliga priser. Så här dyrt kan det inte vara, kommenterar Gun Häll.

Kjell Öhrström poängterar att socialnämnden vill träffa PRO Färingsö för att vidare diskutera fram en lösning som gör alla nöjda.

Det finns också en oro för vad som kommer att ske med Stockbygården i framtiden. Den är inte kulturskyddad men har en hundraårig historia. Tomten skänktes av en privatperson och den intilliggande tomten,  där vårdcentralen ligger idag, skänktes av bönderna i Stockby. Villkoret var att det byggdes en skola där, om inte skulle man dra tillbaka sin gåva. Stockby skola byggdes 1906.

– Det finns säkert flera möjliga alternativ men ingen inriktning är ännu beslutad. Alternativen behöver arbetas fram och diskuteras både på tjänstemannanivå och politiskt. Det är inte gjort ännu. Den nu gällande detaljplanen begränsar möjligheterna och det kan övervägas om en planändring ska göras, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef i kommunen.

EWA LINNROS

Läs också