Protest mot förslag om F-2-skola

Protest mot förslag om F-2-skola

Den 1 juli deltog närmare 50 fordon i en manifestationan mot Ekeröalliansens förslag, med stöd från Sverigedemokraterna och Liberalerna, att Munsö skola blir en skola från förskoleklass till årskurs 2. Ärendet togs upp i barn- och utbildningsnämnden (BUN) efter denna tidnings tryck.

Dagen före BUN:s möte inbjöds media och samtliga ledamöter i BUN av arbetsgruppen Rädda Munsö skola, till ett möte framför kommunhuset för en öppen dialog. Under en timme cirkulerade samtidigt närmare 50 fordon fram och åter på Ekerövägen med plakat och banderoller, ihärdigt tutande.

S, MP och Ö kom till dialogen med arbetsgruppen. Ekeröalliansen, L och SD uteblev och hänvisade till att sammankomstens upplägg var olämplig med tanke på de restriktioner som gäller kring coronaviruset och att man befarade att det skulle bli folksamling. Man erbjöd däremot två representanter från arbetsgruppen att ha ett internt möte med BUN:s ordförande Sivert Åkerljung (KD) och förvaltningschef Johannes Pålsson.

– Vår manifestation är självklart helt anpassad efter rådande regler och restriktioner vilket också framgår i vår inbjudan. Vårt syfte med hela detta var att vi ville prata med de enskilda politikerna i BUN som just nu sitter på makten att lyfta frågan till rätt nivå, att prata med dem i ett öppet forum där media var med och kunde ta del av vad som sägs. Att prata med enbart ordförande och en tjänsteman bakom lyckta dörrar ser vi ingen poäng med, säger Anders Rosenquist af Åkershult, som är en av de aktiva i gruppen Rädda Munsö skola.

S, MP och Ö är skeptiska till förslaget om att Munsö skola ska bli kvar med en F-2 organisation och anser också att frågan inte bara handlar om en skola utan att det är en landsbygdsfråga. De vill också att ärendet ska gå vidare till kommunfullmäktige.

– Vi tror inte att det är en hållbar lösning för skolan. Det kommer sannolikt inte leda till att fler väljer skolan utan det blir sannolikt en skolstängning trots allt, men på något längre sikt, kommenterar Ulrika Sandin (MP).

Eva Sydhoff Henriksen (L), vice ordförande i BUN röstade till skillnad från övriga partier i Mälarökoalitionen, för att ärendet skulle gå tillbaka till BUN.

– Vi liberala skolpolitiker anser att skolfrågor hör hemma i BUN. Vi vill se en utveckling av både Munsö och Sundby skolor samt självklart alla skolor i kommunen. En fördjupad diskussion om hur vi både kan  rädda Munsö skola och utveckla den behövs. Som det är idag så är det knappt 45 procent av barnen som bor i skolans upptagningsområde som väljer att gå i den. Detta är allvarligt. Mer kunskap behövs. Det florerar mycket rykten bland annat om ledningen och personalstrukturen. Detta är också allvarligt och vi måste ha mer fakta, säger Eva Sydhoff Henriksen.

Det blev ingen stor folksamling och inför dialogen hade arbetsgruppen med två meters avstånd, lagt namnlappar för de inbjudna för att hålla avstånd.

– Vi ville träffa samtliga ledamöter tillsammans för att alla skulle få ge oss sin syn på situationen. Nu blev det inte så och det känns väldigt tråkigt, säger Anders Rosenquist af Åkershult.

Vi följer upp BUN:s beslut på vår hemsida, då beslutet tas efter denna tidnings tryck.

EWA LINNROS

Läs också