Provisorisk lösning dröjer

Bristen på idrottshallar är stor  i kommunen och i  väntan på två permanenta idrottshallar, planerar Ekerö IK att bygga provisoriska idrottstält tvärs över gatan från Träkvistavallen. Förhoppningen om att det ska stå klart redan i augusti verkar dock ha gått om intet.

Att det är svårt för idrottsföreningar och idrottsutövare att få tider i de befintliga hallarna är ett problem som växer i takt med att invånarantalet i kommunen ökar. Inom de närmaste åren planeras två nya idrottshallar i anslutning till Sanduddens skola och den nya Ekebyhovsskolan på Bryggavägen.

Som en tillfällig lösning på problemet hoppas EIK på att få bygga ett idrottstält på tomten bredvid Lidl. Tältet kommer bli grunden till en 40 gånger 20 meter stor tävlings- och träningsyta som ska användas främst för innebandy, badminton, armbrytning och futsal. Det kommer, förutom för EIK:s egen förening, även kunna nyttjas av tolv andra idrottsföreningar kvällstid, men också vara tillgänglig för pensionärsföreningar och skolor vid behov dagtid.

Som MN skrev om i januari har kommunen beslutat att finansiera kostnaden för själva tältet med tre miljoner kronor. Resten tänker man ska bekostas dels av bidrag från Riksidrottsförbundet och lokala sponsorer, dels av klubben själv.

– Vår målsättning var att ha klart tältet senast till årsskiftet, men allting tar ju alltid längre tid än vad man tänkt och vi har positiva dialoger med Lidl som äger marken. Vi har en intention tillsammans med Lidl om att vi ska kunna nyttja marken för detta ändamål. Förhoppningen är att allt ska kunna stå klart under 2023, säger Rickard Markusson, kanslichef på EIK och bekräftar den stora hallbristen:

– Trycket på hallarna är väldigt stort och det går inte att fylla på ett glas som redan är fullt.

Han förklarar att föreningen haft diskussioner med andra markägare, men att detta är den enda möjligheten att komma vidare och att man därför sätter stort hopp till att de nuvarande planerna går i lås.

– Nyckeln till att lösa problemen i framtiden tror jag är att näringsliv, idrottsföreningar och kommunen samarbetar för att hitta lösningar och att planeringen för platser för spontanidrott och idrottshallar finns med redan i detaljplanearbetet. Jag tror på en ljusning framöver, säger han hoppfullt.

LO BÄCKLINDER

Läs också