Räcker platserna till de äldre?

Räcker platserna till de äldre?

Räcker äldreomsorgsplatserna i kommunen när 40-talisterna ”knackar på dörren” för att få plats? Äldreboendet Ekgården som skulle åtgärdas för brister i arbetsmiljön, kommer förmodligen istället att ersättas med ett nytt äldreboende vid Tranholmen. Men hinner detta bli klart för att täcka kommande platsbehov och hur går det med det planerade äldreboendet vid Träkvista torg?

Kommunens tre äldreboenden Ekgården, Kullen och Söderströmsgården har tillsammans 205 platser. Det finns planer på ett äldreboende vid Träkvista torg och ett vid Tranholmen. Men trycket på platser lär öka ytterligare då 40-talisterna som är en stor grupp, närmar sig den del av livet då man önskar ett äldreboende. 

– 40-talisterna är större kullar än tidigare äldre. Detta betyder inte att de särskilda boendena måste byggas ut utöver vad som planeras. Dagens äldre betonar självständighet och valfrihet på ett helt annat sätt än till exempel 20-talisterna, säger Kjell Öhrström (M), socialnämndens ordförande.

Han menar också att 40-talisterna är betydligt friskare än tidigare generationer och lever längre.

– För att möta medborgarnas behov och önskemål har vi sett till att vi har en mycket bra hemtjänst i kommunen, bra särskilda boenden för de som behöver det och en ambitiös byggnation av lägenheter. Moderna lägenheter är på ett helt annat sätt byggda för att kunna passa såväl ung som gammal och främja självständigheten. Vi kommer också att få uppleva en teknisk utveckling på alla nivåer inom omsorgen som kommer att påverka oss alla mycket positivt, kommenterar Kjell Öhrström.

Men att flytta till en lägenhet istället för till ett äldreboende är inte helt självklart, åtminstone inte om det är en hyresrätt man önskar. I dagsläget har Ekerö bostäder 11 428 personer i kö, varav 3 426 aktivt sökande. För äldreomsorgsplatser är läget dock bättre.

– Finns det behov av ett särskilt boende så har vi inga långa köer till det. Skulle vi inte bygga och planera för äldreboende som vi nu gör, då skulle vi få kö även för det. Det är klart att det kan ta några veckor eller månader att få en plats, men det är inte så att det står hundratals i kö för något av våra tre boenden, säger Ove Wallin (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Då Arbetsmiljöverket utförde en inspektion av äldreboendet Ekgården upptäcktes brister i arbetsmiljön och kommunen har ålagts att göra om 37 lägenheter.

– Vi kom fram till att det inte skulle bli ett bra boende. Det skulle dessutom innebära att det blev färre platser, vilket innebar att vi skulle minskat kapaciteten till ett väldigt högt pris. Därför är vår plan att vi vill bygga ett nytt boende på Tranholmen där vi har mark och en färdig detaljplan, berättar Ove Wallin.

Under tiden är tanken att man ska komplettera med extra boenden i moduler på Ekgården, alternativt på Söderströmsgården.

När kan boendet på Tranholmen stå klart?

– Nu måste vi få igenom det här i våra beslut men om allt går som det ska, blir det inom två år. Sedan ser vi gärna att det är en aktör som bygger. Då kan kanske samma aktör även köpa Ekgården och bygga om det till exempelvis ett trygghetsboende, säger Ove Wallin.

Tidplanen för äldreboendet vid Träkvista torg är svårare att förutspå, här är fortfarande inte detaljplanen antagen.

Fakta äldreboenden:

Invånare 65+ i kommunen väntas öka med ca 1 300 personer fram till 2030, varav 900 fler inom gruppen 80+, vilket är en ökning med 75 %. Den senare gruppen väntas öka med ca 450 personer fram till år 2024.

Prognosen för kommunen visar sammantaget på ett årligt behov om ca 15 och 20 bostäder fram till och med 2022, ackumulerat totalt cirka a 55 stycken. Under hela perioden fram till 2030 är prognosen ett ackumulerat behov om cirka 120 bostäder.

Det poängteras dock att det är väldigt osäkert att göra en så lång prognos för dessa behov.

EWA LINNROS

Läs också