Redaktionen

NYHETSTIPS!
Hör av dig till oss på redaktionen om du vill tipsa oss om nyheter.
08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

TEXTBIDRAG
Vill du bidra med egna texter finns flera alternativ. Se nedan. Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra vad som lämpar sig som insändare och att även korta inläggen. Att MN publicerar ett inlägg betyder inte att redaktionen ställer sig bakom de åsikter som där framförs. (För publicering av familjemeddelanden och tackinföranden se vidare ”Familjesidan” respektive ”Privata annonsmarknaden” under menyn annonsbokningen.

TYCK!
Välkommen att skriva en lokal insändare! Skriv kort –  ju kortare desto större chans att komma med.Vill du skriva under signatur måste redaktionen ha kännedom om namn, adress och telefonnummer. Skicka din text till:
insandare@malaroarnasnyheter.se

KOLUMNEN!
Med ”kolumnen” vill MN skapa en längre kåserande form för ämnen och intryck, som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som dock har stark anknytning till Mälaröarna. Max 3 600 tecken inklusive blanksteg. Intresserad? Innan du fattar pennan, här av dig till till redaktionen:
kolumnen@malaroarnasnyheter.se