Redo att börja massvaccinera

Redo att börja massvaccinera

Den 23 januari började vård- och omsorgspersonalen i kommunen att vaccineras mot Covid-19. Fortfarande dröjer det dock ytterligare en tid innan allmänheten får samma erbjudande.

– Just nu är det vård- och omsorgspersonalen som vaccineras. Det sköts av Vaccin direkt och kommunen ansvarar för att ordna med lokal. Därefter kommer 70 plus samt riskgrupperna att vaccineras till största del av vårdcentralen. I sista fasen är det allmänheten som får vaccin och det har man sagt ska vara genomfört till midsommar, det är det enda som vi vet, säger Lena Törnblom Löfquist, samordningschef på kommunen.

Hon berättar att även när det gäller vaccineringen av den sista gruppen, så är det inte klart ännu om  kommunen  kommer att ansvara för att iordningställa lokal för detta.

– Men vi vill ligga i framkant och förbereder oss för det. Vi har en lokal klar på Färingsösidan nu och en på gång på Ekerösidan som ska vara redo för massvaccination om det blir aktuellt, säger hon.

När det gäller vårdcentralens vaccineringar så väntar man nu in ytterligare vaccin.

– Vi tror nu att EU kommer ta ställning till godkännande av Astra Zenecas vaccin den 29 januari och vi hoppas att vi kommer kunna ha vaccin på plats hos oss under vecka sex. Då börjar vi så snart vi kan att vaccinera våra hemsjukvårdspatienter och hemtjänstbrukare inklusive de som bor med dessa, säger Sara Banegas, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral.

Därefter kommer de att påbörja vaccination för dem som är i riskgrupper och plus 70 år.

– Det är fortfarande mars som gäller för dessa grupper. Hur mycket vaccin vi får avgör hur vi kommer planera vaccinationen. Vårt mål är att vaccinera så många vi kan så fort vi kan, men det kräver tillgång på vaccin. Först när vaccinet är godkänt vet vi exakt hur leveranserna kommer att bli. Men det råder febril aktivitet inom alla instanser för att få detta att kunna ske snabbt effektivt och säkert, konstaterar hon och fortsätter:

– Vi kommer inte kalla alla som är över 70. Vi har nästa 3 000 personer listade hos oss som är över 70 år och alla kommer inte vilja ha vaccin. Vi kommer kontakta dem som har hemtjänst och lämnat in information via blankett till oss genom kommunen. Jag vill också passa på att säga att när vi ringer upp för att boka vaccin kommer vi aldrig att begära att vederbörande lämnar ut uppgifter kring kontonummer eller bank-id.

Hon berättar även att de som är över 70 år och inte har hemtjänst kommer att erbjudas bokade tider dagtid, kvällstid och under helger. Antalet tillgängliga tider kommer bero på hur mycket vaccin som vårdcentralerna blir tilldelade.

– Vi har räknat med en stor leverans till regionen under februari men tyvärr har Astra Zeneca, vars vaccin regionen planerat att vårdcentralena ska ge, meddelat i helgen som gick att leveranserna till Sverige blir mycket mindre än beräknat under februari.  Vi räknar dock med att våra patienter i hemsjukvården, de som har hemtjänst, personliga assistans, eller bor i LSS-boende kommer kunna få vaccin under februari som planerat, säger Sara Banegas.

LO BÄCKLINDER

Läs också