Regelbundna möten med Trafikverket

Vad kan kommunen göra för att förbättra trafiksituationen? MN frågar Johan Elfver, kommunstyrelsens ordförande.  

Trafikverket, som äger Ekerövägen, har ansvar för att trafiken påverkas så lite som möjligt under ombyggnationen. Vad kan kommunen göra för att förbättra situationen? 

– Det finns mycket som vi kan göra, såväl med kollektivtrafiken som med de egna vägarna. Vi har också regelbundna möten med Trafikverket. Då trycker vi på och kan framföra kritik som våra invånare framför till oss förtroendevalda. 

Vad har ni konkret framfört? 

– Vi har bland annat tagit upp att arbetsfordon inte ska köra på Ekerövägen i rusningstrafik. Det är en överenskommelse att de ska köra andra tider på dygnet. Att bygga om vägen är ett gigantiskt projekt med många underleverantörer så det kan säkert uppstå missar i kommunikationen. Jag tror inte att någon kör maskinerna på vägarna för att vara elak. Det har också varit tillfällen då maskiner hindrat trafiken och det gör så klart att bilisterna blir oerhört irriterade. Sådant tar vi bland annat upp med Trafikverket. 

Vad kan ni mer göra på Mälaröarna? 

– Vi arbetar för att utreda de egna vägarna och göra dem mer framkomliga. Bland annat gör vi en trafikutredning över hela Bryggavägen och ser över hur olika vägavsnitt kan trimmas och göras mer trafiksäkra för såväl bilister som cyklister och gående. Därutöver fortsätter vårt arbete med att skapa fler infartsparkeringar. 

Vad gör ni för att förbättra kollektivtrafiken? 

– Vi arbetar för att fler bussar ska utgå från garaget på Ekerö. En ny bussdepå möjliggör mer kollektivt resande, vilket möjliggör ett minskat antal bilar på vägarna. Vi har också fått uppgifter från Region Stockholm, som ansvarar för kollektivtrafiken, att tidtabellen för linje 89 ska utökas. El-båten kommer att innebära en halverad restid till stan. Det är vi väldigt glada för. Vi vill också bygga fler lättillgängliga infartsparkeringar. 

Vad tycker du om att det pågår så många vägarbeten samtidigt? 

– Det är olyckligt att det kan uppstå köer på så många olika platser, men vi är samtidigt glada att saker blir gjorda. Det är en nödvändighet för tillgängligheten på Mälaröarna. Vi har, till exempel, längtat efter rondellen vid Svanhagen. Vägsträckan har varit farlig och kommunen har legat på om rondellen, så vi är tacksamma att den nu börjar byggas. Arbetet med rondellen skulle ha startat för två år sedan men blev fördröjt. Därför sker mycket samtidigt. 

Vad kan du säga till bilister som hamnar i köer dag efter dag? 

– Vi har alla suttit i köer och vet hur irriterande det är. Samtidigt måste vi ha viss förståelse för Trafikverket. Men det är inte så lång tid kvar. Vi känner hopp och tillförsikt att det släpper om ungefär ett år. Vi är glada att vägen breddas. 

ANGELICA BERG

Läs också