Regniga simtester

Skolorna bedömer själva om elevernas simtester genomförs inne eller ute. Hur mycket simundervisning eleverna erbjuds inför testerna kan också variera.  

– Jag mötte elever på väg till badplatsen som gick med paraplyer i regnet. Vi har ett nytt badhus men de måste ändå bada i Mälaren för att visa sig simkunniga, berättar föräldern, som vill vara anonym. 

För att bli godkänd i ämnet idrott och hälsa i årskurs sex och nio behöver eleverna klara simtestet. Även om det kan vara bra att testa simkunnigheten i riktiga förhållanden är det inte rätt att eleverna ska behöva bada utomhus i kallt vatten och riskera en förkylning, tycker föräldern.

– Jag vet inte hur kallt det är i vattnet, men mitt barn var nyligen sjuk och jag hade hellre sett att hen inte hade behövt bada. För det finns ju också ett grupptryck och man vill inte vara den som är en fegis och inte hoppar i. Därför har eleverna egentligen inget att välja på. Så länge eleverna behöver klara simtester så borde de få bra förutsättningar att genomföra dem.

Om elevernas simtester görs inomhus i en bassäng eller i Mälaren avgör den enskilda skolan, berättar Johannes Pålsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen. 

– Har man synpunkter på ett specifikt badtillfälle får man diskutera det med sin skola. Det kan vara nyttigt att barnen testar att simma ute. Det är stor skillnad jämfört med en bassäng. Men skolan ska ha bedömt att det är lämpligt utifrån temperatur på vatten och väder, säger han. 

Kraven på simkunnighet i årskurs sex och nio är tydliga och alla skolor är skyldiga att lära eleverna att simma. Simning är ett moment i ämnet idrott och hälsa. Men hur undervisningen läggs upp avgör den enskilda läraren. 

– Det finns inget som säger hur mycket tid som skolan ska lägga på simundervisning eller i vilken årskurs. 

Därför kan mängden simundervisningen variera mellan skolor och också mellan klasser. En klass där få elever är simkunniga kan behöva mer träning jämfört med om många redan kan simma. 

– Kunskapskraven och antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa är desamma men lärare prioriterar lektionerna olika utifrån klassens behov. Det är en viktig del av lärarens profession att kunna göra den bedömningen. 

I simundervisning finns en kostnadsaspekt men även en tidsaspekt. 

– Det tar mycket tid att åka och simma och det kräver också mycket personal. Det tar dessutom tid från annan undervisning. Det är, som alltid, en avvägning och det behöver finnas en balans, säger Johannes Pålsson.

ANGELICA BERG

Läs också