Rekordsnabbt budgetmöte

Rekordsnabbt budgetmöte

Den 19 november höll kommunfullmäktige budgetsammanträde och antog Ekeröalliansens budget för kommande år. Bland annat kunde alliansen berätta om satsningar på skola, ungdomar och till personer med funktionsnedsättningar.

Det var en decimerad skara kommunfullmäktigeledamöter som anslöt till sammanträdet i Erskinesalen klockan 14. Dagen innan kom Socialdemokraterna med ett önskemål om att skjuta på mötet tills en digital lösning gör det möjligt att hålla sammanträden utan att samla ledamöterna. Under ett möte mellan gruppledarna för de olika partierna togs dock beslutet att kommunfullmäktigemötet ändå skulle genomföras.

Med munskydd, två meters lucka mellan de tjugoen deltagarna och handsprit tillgängligt, hölls ett kortfattat möte med begränsade möjligheter till replikskiften.

Sivert Åkerljung (KD), gjorde en sammanfattning av några satsningar i budgeten som han tyckte var värda att lyfta fram. Bland annat nämnde han de olika planprojekt som pågår, vilka han kallade ”historiska”.

– Under perioden 2020 till 2021 har vi räknat upp skolpengen med nästan 5 procent och det finns det ingen annan Stockholmskommun som gör. Vi fortsätter satsa på färje- och pendelbåtstrafiken, vi gör en ungdomstrygghetssatsning bland annat genom en fortsättning av det här årets lyckade projekt med sommarpolare.

Han fortsatte sin uppräkning med miljösatsningar inom barn- och ungdomsnämnden och tidiga satsningar på den sociala barn- och ungdomsvården samt stöd till personer med funktionsnedsättningar.
Det följde en kort replikväxling efter att alla gruppledare pratat några minuter kring sina egna skuggbudgetar, men den handlade i huvudsak om huruvida en övergång till digitala möten i kommunfullmäktige hade varit möjliga att genomföra.

Hanna Svensson (S), kommenterade också alliansens budget.

– Det är jättebra och positivt med de historiska satsningarna som görs, men jag är lite rädd att det inte håller ihop och att vi inte har kapacitet när vi ser det som en helhet, eftersom det också kommer innebära ett ökat behov av äldreomsorg, ett ökat behov av skolor och framförallt ett ökat behov av en infrastruktur som klarar den ökande befolkningen som vi förväntar oss, sade hon.

Efter att ett antal kommunala taxor antagits enligt kommunstyrelsens förslag, avslutades mötet efter den rekordsnabba tiden en timme och tjugoen minuter, utan att den sedvanliga fikastunden genomfördes. Ledamöterna fick istället möjlighet att ta med sig färdkost på vägen hem.

I tidningens radioprogram 26 november, intervjuas Adam Reuterskiöld mer om kommande satsningar. Detta följs upp med artikel i nästa nummer.

LO BÄCKLINDER

Läs också