Risk för stora förseningar

Läckande tunnlar som behöver tätas med dyra metoder riskerar göra att förbifartsbygget blir kraftigt försenat och många miljarder dyrare än vad man tidigare räknat med. Nu hoppas Trafikverket på att få beslutet upphävt genom en överklagan.

Under senaste tiden har man kunnat ta del av nyheten om att byggandet av Förbifart Stockholm kan komma att bli mellan 5 och 9 miljarder kronor dyrare och att invigningen beräknas bli försenad med ytterligare fyra år och därmed inte ske förrän 2034. Detta för att mark- och miljödomstolen har avslagit Trafikverkets ansökan om att leda bort ytterligare grundvatten och bedömt att tunnlarna istället måste tätas ytterligare.

Trafikverket meddelar att de kommer ansöka om att få överklaga mark- och miljödomstolens avslag senast den 27 april, vilket är satt som sista datum.

– Det är en viktig fråga för Trafikverket och angeläget att beakta de långtgående konsekvenserna för projektet om ansökan avslås. Det kommer att bli en fördyring och en försening av projektet som över totalen inte är samhällsekonomiskt rimligt, om Trafikverket väljer till exempel betonglining som tätningsmetod, säger Anders Selström, tillförordnad projektchef E4 Förbifart Stockholm och fortsätter:

– Hur konsekvenserna vad gäller tid och kostnad exakt kommer bli är dock för tidigt att säga idag eftersom analysen av detta pågår, vi vet inte heller om vår överklagan kommer att prövas eller inte. De sträckor som vi idag ser påverkas är tre geografiska områden mellan Grimsta IP och Vinsta.

LO BÄCKLINDER

Läs också