Risk för stort mörkertal

Risk för stort mörkertal

Många faktorer talar för att våld i hemmiljö har ökat under pandemin. I Ekerö kommun har dock inte anmälningarna blivit särskilt många fler, varken till polisen eller socialtjänsten, vilket kan tala för att det finns ett stort mörkertal. För att sänka tröskeln för den som vill söka hjälp inför nu socialtjänsten en direktmöjlighet att få kontakt.

– Vi vill göra det enklare att be om hjälp och nu behövs det endast två knapptryckningar för att komma i kontakt med mottagningstelefonen på individ- och familjeomsorgen. Där kan den som vill få fem frivilliga stödsamtal utan att bli registrerad hos socialtjänsten, berättar Anna-Riika Törrönen, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.

Enligt BRÅ:s statistik ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor i landet med fyra procent första halvåret 2020 jämfört med året innan. Även orosanmälningarna om barn som far illa har ökat i vissa av landets kommuner och internationell statistik visar att samtalen till hjälplinjer för utsatta för partnervåld ökat i samband med samhällets nedstängning. Social isolering, ansträngd ekonomi, eskalerande missbruk och ökad psykisk ohälsa, är faktorer som kan öka utsattheten.

I Ekerö kommun har dock varken socialtjänsten eller polisen sett någon större ökning av antalet anmälningar.

– Vi har generellt sett en låg andel ärenden kring våld i nära relationer, men vi ser en ökande trend och vi misstänker att det finns ett stort mörkertal. Förhoppningen är att vi ska komma i kontakt med både både de som utsätts för våld och de som är förövare. Vi finns här för båda grupperna, säger Jannike Wretman, enhetschef för vuxenenheten.

I samband med att kommunen gör det lättare att komma i kontakt med socialtjänsten har man också underlättat förfarandet kring att göra orosanmälningar, både gällande barn och vuxna.

– Det finns nu en digital blankett som man kan använda om man sett eller hört något som oroar en och det går att vara helt anonym. När det gäller vuxna gäller det dock att veta att vi har svårt att hjälpa någon som inte själv vill ha hjälp, därför är det bra om den som anmäler själv hjälper till med att motivera, säger Anna-Riika Törrönen.

LO BÄCKLINDER

Läs också