Rörigt i politiken

På kommunfullmäktigemötet förra tisdagen avsade sig Adam Reuterskiöld (M) både sin roll som ordförande för kommunstyrelsen men också samtliga övriga uppdrag för Ekerö kommun. Hans begäran blev dock inte godkänd och Johan Elfver kunde inte väljas in som ny ordförande som planerat.

Det var fyrtiofem minuter innan slutet på det sex och en halv timmar långa kommunfullmäktigemötet under tisdagen den 26 april som Adam Reuterskiöld (M) med ett tacktal avsade sig sin roll som kommunstyrelsens ordförande och sina samtliga andra uppdrag inom kommunen. 

Hans avgång var väntad och tidigare har Ekerömoderaterna meddelat att Johan Elfver, deras nummer ett på listan, i samband med detta skulle ges möjlighet att väljas in som ny ordförande.

Vad som var mindre väntat var att Socialdemokraterna, med Hanna Svensson i spetsen, beslöt sig för att inte godkänna Adam Reuterskiölds begäran om att bli entledigad från sina uppdrag, utan yrkade på återremiss av avsägelseärendet. 

Hanna Svensson (S) menar att det var ett beslut som var nödvändigt att ta och kommer sig av att det enligt henne varit en lång tids inre motsättningar inom Moderaterna, som riskerar att gå ut över kommunens verksamheter.

– Vi har både kunnat läsa och höra om deras interna konflikter. Det är en liten kommun, det snackas och för mig är det tydligt att styret inte har förmågan att hålla ihop, säger hon och förnekar samtidigt att beslutet på något sätt skulle handla om Adam Reuterskiöld eller Johan Elfver. Inte heller om kommunens kontakter med olika byggföretag, som det talats om i andra medier tidigare. 

– Det handlar bara om att Ekerö ska ha ett stabilt styre som klarar det ansvaret som kommer med att styra en kommun. När Moderaterna i Ekerö använder kommunpolitiken som arena för sina interna konflikter är detta inte till gagn för skattebetalarna i Ekerö. Nu får de en chans att backa tillbaka och skapa ordning och reda, säger Hanna Svensson.

 På mötet meddelade även ordförande i kommunfullmäktige Lena Gerby (M) att hon och andre vice ordförande Dick Ullström (M) också avgår, vilket Hanna Svensson tycker bekräftar tesen om slitningarna i partiet ytterligare.

–  Att två moderater avgår på sittande möte är ju ett tydligt tecken på att allt inte står rätt till.

Mälaröarnas nyheter har sökt Adam Reuterskiöld, Lena Gerby och Johan Elfver för intervju men Adam Reuterskiöld har enligt uppgift gått på semester och Lena Gerby svarar i ett mejl till tidningen att hon inte har några kommentarer. Johan Elfver i sin tur hänvisar till Ekerömoderaternas ordförande Erik Lif Sjöcrona som förnekar konflikter i partiet.

– Ekerömoderaterna byter politisk ledning i samband med att Adam Reuterskiöld kandiderar till riksdagen och det finns en stor enighet i och runt det nya laget. Vi har haft gedigna nomineringsprocesser i föreningen och lagt stor vikt vid öppenhet och demokratisk förankring. Vi har lyckats väl i det arbetet, säger han.

Förslaget om återremissen stöttades av en majoritet av ledamöterna och även av Ekeröalliansens samarbetspartier Centern och Kristdemokraterna. 

– Bakgrunden är att vi stödjer principen att inte göra plötsliga förändringar av styret i slutet av en termin och innan valet ägt rum. Vi har under våren varit tydliga gentemot allianskollegan Moderaterna kring vår hållning i den frågan och även förstått att många, även moderata ledamöter, delat vår syn, säger Sivert Åkerljung (KD) och understryker att synen på samarbete inom Ekeröalliansen ändå är oförändrad. 

Ove Wallin (C), kommunstyrelsen vice ordförande, kommenterar återremissen som ovanlig men är positiv till det rådrum den gav att diskutera med Moderaterna. 

– Moderaterna har lite att jobba med internt. Det lägger vi oss inte i, men det kan behövas lite bättre kommunikation och samsyn, säger han och poängterar samtidigt att detta inte innebär någon spricka i alliansen eller att de är ovänner på något vis.

– Det är lite saker som behöver redas ut bara, men det är på gång. Vi har haft flera möten och det känns bra.

Även Erik Lif-Sjöcrona bekräftar Sivert Åkerljungs och Ove Wallins bild av ett gott samarbete mellan allianspartierna som de alla vill fortsätta med.  

– Vi har träffats flera gånger efter senaste fullmäktigemötet och haft bra och konstruktiva diskussioner. Det är helt naturligt att vi behöver klargöra några saker tillsammans när det är delvis nya personer som ska prata nyanser i sakfrågor och även stärka några personliga relationer, säger han. 

Adam Reuterskiöld meddelade redan under mötet att han trots återremitteringen står fast vid sina avsägelser. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Ove Wallin (C) kommer nu att ersätta honom i hans frånvaro. I och med att Adam Reuterskiöld inte blev entledigad utgick punkten om val av ny ordförande för kommunstyrelsen och Johan Elfver fick därmed avvakta att bli invald som ny ordförande för kommunstyrelsen. Men bara till nästa kommunfullmäktigemöte, menar Erik Lif-Sjöcrona.

– När frågan tas upp igen i fullmäktige förutsätter vi att det blir ett normalt val till KSO-posten efter Adams avsägelse, han har ju också lämnat det politiska arbetet. Johan Elfver är då vår kandidat, som vi i Moderaterna valt i demokratisk ordning, säger han.

HELEN BJURBERG

Läs också