S + C + KD vill bilda nytt styre

Förra veckan meddelade KD och C att förtroendet för M är kört i botten. Samarbetet fungerar inte, det är brist på insyn, transparens och demokrati. Därför lämnar de nu samarbetet i Mälaröalliansen och vill, som MN tidigare skrivit om, bilda ett mittenstyre med S. Hanna Svensson (S) är redo att ta över som kommunstyrelsens ordförande.  

– Vi vill bilda ett minoritetsstyre med en bred förankring bland övriga partier. Vi vill bredda demokratin och öka insynen, säger Hanna Svensson (S). 

Situationen som uppstått är ovanlig, enligt Hanna Svensson. Samarbetet mellan Ekerös politiker brukar fungera bra. Även om det inte alltid finns enighet kring alla beslut så brukar det finnas förståelse och transparens. Nu har istället viktiga beslut fattats bakom stängda dörrar, enligt henne.

– Det stora problemet är inte den politiska plattformen. Men de demokratiska principerna fungerar inte och vi oroliga över kommunens utveckling. Till exempel har antalet ledamöter i nämnderna minskat och vem som får sitta i utskotten har begränsats. Det innebär att få personer sitter i många utskott. Det minskar möjligheten att vara påläst och kunna delta på möten där de stora besluten tas. Den som inte sitter i kommunstyrelsen har inte längre tillgång till lika mycket information.

De mindre partiernas politiska sekreterarna, som hjälpt fritidspolitikerna att hämta in information, har också tagits bort.

– Utan sekreterarna är det svårare att vara ordentligt påläst inför olika möten om man jobbar heltid vid sidan av det politiska uppdraget. 

Efter årsskiftet ökade även antalet kommunalråd. Men inte oppositionsråden. Mindre resurser till oppositionen gör förutsättningarna olika. 

– Det är nu fyra kommunalråd men bara ett oppositionsråd. Färre personer i opposition har insyn och kan granska de stora besluten. Att granska är en viktig uppgift för oppositionen. 

Även om mittenstyret tar över kommer det inte att ske några stora politiska förändringar. 

– Fokus ska istället vara att skapa lugn och ro i förvaltningen. 

Spelar det då någon roll vem man röstar på i kommunalval om det ändå inte gör någon skillnad för den politiska inriktningen?

– Ja, men i kommunalval bygger inte skillnaderna lika tydligt på ideologi utan snarare på konkreta sakfrågor. Mittenstyret är inte överens om allt, det kan man inte förvänta sig. Men vårt samarbete bygger på förtroende och tillit. Man kan lita på att man både ger och får.

Hur tror du att de politiska konflikterna påverkar invånarnas syn och förtroende för politiker? 

– Jag tror att man tycker att det är tjafs och att vi inte gör det vi ska. Men i längden vill vi skapa något bra.

För C var det turerna kring kommundirektören som fick dem att lämna samarbetet inom Mälaröalliansen, berättar Ove Wallin. De är starkt kritiska till att Johan Bergman tillsattes som tf kommundirektör genom ett ordförandebeslutet men också till att den tidigare kommundirektören, Christina Hedberg, slutat.

– Johan Elfver fick vår tidigare kommundirektör, att avsluta sin anställning. Sedan anställde han en tf kommundirektör bakom ryggen på oss, säger han.

Därför är förtroendet för Ekerömoderaterna och kommunstyrelsens ordförande helt förbrukat.

– Vi har jobbat med M och L i olika konstellationer i decennier, men nu har tilliten havererat fullständigt för Ekerömoderaterna.

 Att det förts olika dialoger med M håller han inte med om.

– De vill inte alls lyssna på oss andra och det är olyckligt. Johan Elfvers uttalanden om samtalsstöd för att lösa konflikter har han inte heller tagit upp i Ekeröalliansen. Konflikterna handlar om ledarskap, inte om politiska sakfrågor. Det arbetet har fungerat bra.

Vilket ansvar har ni för att samarbetet i Mälarö-alliansen fungerat dåligt?

– Jag har varit med i politiken i 26 år. Det har funnits olika åsikter och stämningen kan ha varit upprörd men vi har löst det. Däremot har vi inte alls varit inblandade i tillsättandet av tf kommundirektör. Johan Elfver har kringgått oss helt och hållet.

Om omröstningen inte går er väg på kommunfullmäktige riskerar ni era roller som kommunalråd, hur tänker du kring det?

– Då är det så. Vi tror att vi samlar en ny gemensam kraft att styra Ekerö. Annars hade vi inte tagit ett sådant här steg. Men man kan aldrig veta hur det går innan en omröstning.

Även KD lämnar Mälaröalliansen. Det är trist men nödvändigt, tycker Sivert Åkerljung (KD). Gränsen är nådd efter 32 års samarbete. 

– Beslutet har inte tagits lättvindigt eller på grund av enstaka händelser. Moderaternas ledning brister i transparens, förankring och demokrati. Vi vill ha lugn och ro i kommunhuset och förvaltningarna, säger Sivert Åkerljung.  

Även om alla parter har ansvar för ett samarbete och kan behöva rannsaka sig själva poängterar Sivert Åkerljung att de inte haft problem i samarbetet med C eller L. 

– Jag ser heller inte att KD brutit överenskommelser eller inte förankrat beslut. 

Inför omröstningen på måndags kommunfullmäktige pågår samtal med olika partier och Sivert Åkerljung hoppas att mittenstyret får gehör. 

– Vi kan samarbeta med alla partier om det leder till en klok och ansvarsfull politik. Om vårt förslag inte går igenom blir vi istället ett oppositionsparti. Ibland är man i opposition och ibland i styret. Det är politikens vardag. Men vi tror att det är bra för Ekerö med breda politiska förankringar.

 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver kommenterar

Inte förvånad men det pågår samtal med olika parter, säger Johan Elfver (M).

M hade inte tänkt avbryta något samarbete. Men utifrån diskussionerna som förts är Johan Elfver, (M) ändå inte helt förvånad över att C och KD nu lämnar Mälaröalliansen. Däremot är beslutet olyckligt och förhastat, tycker han.

– Vi har tillmötesgått andra partier på olika sätt, diskuterar mötesstrukturer och samarbeten såväl som sakfrågor. Det är olyckligt att diskussioner kring vårt interna arbete nu dras offentligt. Våra väljare förväntar sig att vi ska utföra det kommunala uppdraget. Det, och inget annat, ska vara i fokus.

Styret kritiseras för minskad demokrati, transparens och insynen, till exempel genom begränsningar i nämnderna. Hur ser du på det?  

– Det är tidigare beslut, fattade utifrån den representativa demokratin. Det speglar andelen röster i valet. Men det kan finnas anledning att titta på det framöver. Man kan alltid utvärdera och göra nya bedömningar. Man ska inte stänga några dörrar eller vara låst. När en ny kommundirektör nu ska tillsättas har vi utökat gruppen så att alla kommunalråd ingår. Där har insynen istället ökat.

Det riktas också skarp kritik mot dig. Hur tänker du kring det?

– Vi är flera parter i samarbetet. Det kan finnas diskussioner om mig och även om andra personer. Men alla måste kunna självreflektera, ha en vilja att samarbeta och kunna kritisera sitt tidigare jag.

Vad i ditt ”tidigare jag” kritiserar du?

– Det kan vara alltifrån mötesfrekvens och vilka som deltar till innehållet i olika möten. Men det är något att föra en dialog kring istället för att fatta förhastade beslut. Vi hade också tänkt anlita en extern samtalspartner som skulle kunna hjälpa till att lösa upp frågor.

Vad säger du om påståenden om att du varit delaktig i att Christina Hedberg avslutat sin anställning?

– Hon fick ett erbjudande om ett nytt arbete. Det har jag inga synpunkter på och jag tycker bara att det är synd att hon slutar.

Hur tror du att det går på måndag?

– Det pågår samtal mellan olika parter men jag vill inte föregripa kommunfullmäktige.

Hur påverkas invånarna av de politiska stridigheterna?

– De ska inte påverkas alls annat än att politikerna behöver prata ihop sig om det fortsatta politiska styret. Förvaltningens plattform och målarbetet ligger fortfarande fast.      

Sverigedemokraterna och Liberalerna avgör

Liberalerna ger fortsatt sitt stöd till Moderaterna och Sverigedemokraterna  har fått en nyckelposition. 

L var starkt kritiska till tillsättandet av tillförordnad kommundirektör. I övrigt finns förtroendet kvar för M och att fortsätta det samarbetet är liberalernas förstahandsalternativ. 

– Vi hoppas kunna hitta majoritet för att fortsätta styra. Det pågår förhandlingar mellan alla partier och vi kan samarbeta med alla. Men jag tror inte att vi skulle tycka lika som mittenstyret i vissa frågor som är viktiga för oss, till exempel hur vi ska utveckla Ekerö centrum med fler aktörer och blandade boendeformer, säger Fredrik Ohls (L). 

Han tror och hoppas att L fortfarande är kvar i styret efter kommunfullmäktige på måndag. 

– Det är tråkigt att den här situationen har uppstått men än så länge tror jag att det går bra.  

För SD spelar det ingen roll om kommunen leds av S eller M. Det är sakpolitiken som är det viktiga, poängterar Jimmy Fors (SD). 

– Vi är nog det enda partiet som inte har låst oss utan som kan samarbeta med alla. 

Ännu så länge har det varit radiotystnad men han räknar med att samtal med de andra partierna kommer att ta fart inför fullmäktige. 

– Vi är nyckeln som båda sidorna måste åt. Vi har inget att klaga på i den sitsen. 

 

ANGELICA BERG

Läs också