S, KD och C vill ta över styret i kommunen

KD och C hoppar av samarbetet med M och L. De vill istället styra kommunen tillsammans med S. Hanna Svensson (S) är beredd att ta över som ordförande i kommunstyrelsen. 

Turbulensen kring rekryteringen av tillförordnad kommundirektör har gjort att KD och C fått nog. De avslutar nu sitt samarbete med M. Nu föreslås istället att Ekerö ska ledas av ett minoritetsstyre bestående av C, KD och S, enligt ett nämndinitiativ från Hanna Svensson S. Initiativet väcktes på dagens möte med kommunstyrelsen. 

– Vi ser att de demokratiska principerna inte fungerar och är oroliga över kommunens utveckling. Kommunen behöver få lugn och ro. Förvaltningarna behöver kunna fokusera och jobba istället för att lägga tid på internt tjafs. Därför är vi beredda att ta över nu, säger Hanna Svensson (S).

Problemet med det nuvarande styret är inte den politiska inriktningen, poängterar Hanna Svensson. Problemet är snarare ledarskapet, styrningen och demokratin, tycker hon. 

– Idag brister den demokratiska öppenheten. Viktiga beslut tas bakom stängda dörrar. Antalet ledamöter i nämnderna har minskat. Det är fler kommunalråd men mindre resurser till oppositionen och det finns begränsningar för vilka som får sitta i den nyligen instiftade utskotten. Den som inte sitter i kommunstyrelsen har inte tillgång till lika mycket information längre. Det minskar det demokratiska inflytandet, säger hon. 

S, KD och C har länge haft goda relationer berättar Hanna Svensson men det är först nu diskussionerna om ett samarbete blivit skarpa. 

– Vårt samarbete bygger på en hög tillit på ett personligt plan. Vi vill att kommunen styrs med större öppenhet, med högre fokus på demokratin, där alla har rätt till insyn och utan politiskt tjafs.

Är det slut på tjafset nu? 

– Det finns ett högt förtroende mellan våra tre partier och vi vill kommunens bästa. Den behöver lugn och ro nu. Men till en början blir det säkert jättestökigt och konfliktfyllt. 

Vad händer nu rent praktiskt? 

– Det kommer att röstas om nämndinitiativet på kommunfullmäktigemötet den 22 maj. Om förslaget röstas igenom väljs ett nytt presidium där S, C och KD leder kommunen. 

Om förslaget röstas igenom, hur kommer då kommuninvånarna att märka av det nya styret? 

– Till en början märks det nog inte så mycket. Det handlar inte om några stora omvälvande beslut eller politiska förändringar utan om att få arbetet i kommunen att flyta, få medarbetarna att känna sig trygga så att de kan utföra sina uppgifter så bra som möjligt. 

Är du beredd att ta rollen som kommunstyrelsens ordförande? 

– Självklart! Det är det man jobbar för som politiker.

Om du väljs till KSO, vilka är de största utmaningarna som väntar? 

– Att få den interna demokratin att fungera, bygga upp en ny demokratisk ordning där alla får säga sitt och ha större insyn i det som sker. Samhällsmässigt står vi inför stora ekonomiska utmaningar. Vi behöver hantera pengarna på rätt sätt och kommer att tvingas prioritera även om vi egentligen vill satsa.

Kommunalråden Sivert Åkerljung (KD) och Ove Wallin (C) kommenterar avhoppet och nya ministerstyret:

– Ekerö måste kunna styras på ett ansvarsfullt sätt. En klok minoritet som värnar demokrati, transparens, söker breda överenskommelser och gärna samverkar med en opposition är alltid bättre än en kaotisk majoritet. KD kan samarbeta med alla om det resulterar i klok och ansvarsfull politik” säger Sivert Åkerljung, även gruppledare för KD Ekerö.

– Ekerö kommuns medborgare förtjänar ett fungerande och ansvarstagande styre som värnar demokratin i alla lägen. Samarbetet i Mälaröalliansen har fungerat så dåligt under lång tid att vi måste välja ny inriktning. Moderaterna har som ledare för alliansen visat stor oförmåga att samla och leda styret, och inte visat på insikt eller vilja att rätta till detta, säger Ove Wallin.

ANGELICA BERG

Läs också