Så blir Ekerös nya centrum

I framtidens Ekerö centrum kommer besökarna att bland annat kunna röra sig mellan platserna ”Arkaden”, ”Ekeröpassagen” och ”Mälarporten”. Arkitekten Ralph Erskines mer än 30 år gamla vision om en Mälaröstad med mänskliga värden, ska också fortsätta finnas med i framtiden. Det stod klart när kommunstyrelsen klubbade igenom sin vision av det utbyggda centrumet som kan stå klart om fem år.

– Jag känner mig mycket nöjd med att vi antagit en vision som stämmer väl överens med vad befolkningen vill och som gör att vi fortfarande kommer vara en småstad. Med den här intentionen kommer vi ge medborgarna ett mycket större utbud av service och butiker, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Han berömmer tjänstemännen, där bland annat stadsarkitekten Erik Edström varit med och bearbetat utformning av underlaget som består av en kravspecifikation med namnet Ekerö Mälaröstad (ett namn som myntades av arkitekten Ralph Erskine, reds. anm.) och där de mänskliga värdena poängteras. Ett antal idéskisser ligger även till grund för det fortsatta arbetet. I bilderna kan man se hur bebyggelsen smälter samman med den nuvarande, hur ett shoppingstråk löper genom centrumet och att grönområden ligger insprängda mellan byggnaderna.

I kravspecifikationen är även en mängd förhållanden reglerade. Däribland att de allra flesta tak ska vara sadeltak och i de fall där de behöver vara platta, ska de vara täckta med grönska. Likaså är kravet på blivande exploatörer att de barnteckningar som kommit fram i dialogprocessen, ska tas tillvara när man skapar lekplatser.

Thorbjörn Rönnlund, ordförande i Ekerö centrumförening och företagare i centrum sedan 2005, är positiv till den nya visionen.

– Jag tycker att det ser mycket smakfullt ut. Framförallt gillar jag att man tagit hänsyn till synpunkterna från de olika panelgrupperna som var med i förarbetet. Där var vi företagare en av grupperna, säger han.

Han har dock flera olika kärnfrågor som han hoppas på att de fortsatta utredningarna kommer ge svar på. Däribland hur man ska lösa det med parkeringar och hur de så kallade ankarbutikerna, som lockar flest kunder, kommer placeras.

Frågan om bussgaragets framtid var inte specifikt behandlad på kommunstyrelsens möte, men enligt Adam Reuterskiöld kommer det göras ytterligare utredningar kring hur man på något sätt kan ta tillvara en del av det. Det kan vara allt från att spara en vägg till att återanvända en del av tegelstenarna i en ny vägg. Att behålla hela menar han inte är görbart.

– Den exakta bilden av centrumets slutgiltiga gestaltning kommer växa fram under arbetets gång. Vi ska bland annat göra fördjupade utredningar på en mängd punkter, när det gäller till exempel trafikflöden och parkeringslösningar. Vi vet ju att den här typen av processer kan ta väldigt lång tid, men en rimlig gissning är att centrumet kan stå klart om fem år, säger Adam Reuterskiöld.

LO BÄCKLINDER

Läs också