Så många blev behöriga till gymnasiet

Av de niondeklassare som gick ut i Ekerö i våras var 92 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en av de högsta siffrorna i landet, visar Skolverkets statistik som släpptes i dagarna. 

92 procent av eleverna som gick ut nian i kommunen i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en högre andel än bland dem som gick ur nian våren 2021. Ekerö är en av de kommuner i landet med högst andel behöriga. I Danderyds kommun var 98 procent behöriga, vilket är högst både i Stockholms län och i landet

Andelen behöriga ökade bland flickor medan den ligger relativt stilla bland pojkar och var ungefär lika hög i båda grupperna.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen  och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. 

I Ekerö kommun var 91 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 89 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 87 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

82 procent av niondeklassarna i Ekerö nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Det är lika många som året innan.

I Ekerö finns fem skolor där totalt 384 elever gick ut nian i våras. Tre av dem drivs i kommunal regi (335 elever), medan två är friskolor (49 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är ungefär lika stor i kommunal och friskola i Ekerö.

I riket som helhet är andelen med behörighet generellt högre på friskolor. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent. Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). 

Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Läs också