Sabotage och klagomål kring affischering

Flera av Öpartiets valaffischer har blivit förstörda, Moderaternas valstuga har blivit utsatt för klotter och Liberalerna har fått kritik för att de har satt upp banderoller längs Ekerövägen.

– Färjeaffischerna vid Munsö om att vi fortsätter kampen för fler turer är borta liksom affischerna vid Munsö skola med budskap om att vi vill ha mindre barngrupper och utveckling av våra skolor, inte avveckling, berättar Desirée Björk, (ÖP).

Andra av partiets affischer har blivit förstörda och deras stora, gula älgar som är uppsatta har utsatts för klotter, både vid Bryggavägen och Färingsö trä.

– Nu har jag gjort polisanmälan av allt som blivit förstört eller blivit borttaget av våra valaffischer, berättar Desirée Björk.

Annons

Moderaternas valstuga i Ekerö centrum har också utsatts för klotter.

– Någon gång efter klockan tre på natten valde någon att skriva med svart färg på vår valstuga. Vi har målat om stugan och händelsen är polisanmäld, berättar Arnulf Ynglet (M).

Liberalerna har satt upp banderoller längs Ekerövägen på Lovön, på mark som tillhör Statens fastighetsverk (SFV), något som satte igång en mindre karusell.

– Adam Reuterskiöld ringde upp mig och sa att Statens fastighetsverk inte tillåter affischering på deras mark. Jag blev senare kontaktad av en tjänsteman på kommunen som varit i kontakt med Statens fastighetsverk, tjänstemannen upplyste oss om samma sak som Adam Reuterskiöld. Därpå kontaktade fastighetsverket oss och uppmanade oss att vi skulle ta bort våra banderoller, säger Göran Hellmalm (L).

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), kommenterar:

– Jag och Göran pratade på telefon om andra saker och då ville jag tipsa honom om detta med att Statens fastighetsverk nog inte tillät affischering på deras mark. Att tjänstemannen tog reda på vad som gällde var för att vi själva ville veta vad som gäller, förklarar Adam Reuterskiöld.

Marken arrenderas av en bonde som givit Liberalerna tillstånd att sätta upp banderollerna.

– Vi har varit i kontakt med jurister och fått beskedet att för att markägaren ska ha rätten att ge förbud mot affischering, ska detta vara inskrivet i arrendeavtalet. Så är inte fallet vilket också innebär att arrendatorn är den som ska ge tillstånd eller ej. Liberalerna i detta fall, har alltså fått detta tillstånd av arrendatorn, säger Göran Hellmalm (L).

Arrendatorn till marken vill dock inte ha en konflikt med SFV och bad Liberalerna att reda ut det hela.

– Jag har träffat nya arrendeförvaltaren på Lovö och han konstaterade att vi hade rätten på vår sida och att banderollerna skulle få vara kvar, berättar Alexander Lind af Hageby, politisk sekreterare för Liberalerna Ekerö.

SFV:s jordbtuksförvaltare Mats Jansson, kan också bekräfta detta:

– Statens fastighetsverk har haft fel i frågan angående Liberalernas möjlighet till valbanderoller och Statens fastighetsverk kan inte begära att de tas ner, svarar Mats Jansson.

EWA LINNROS

Läs också