Säger upp sig med omedelbar verkan

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade möte i måndags kväll. Där framkom att den tillförordnade kommundirektören valt att säga upp sig med omedelbar verkan. 

– Han har på egen begäran bett att få sluta, säger Johan Elfver. 

Vem som ska ha tjänsten som tillförordnad kommundirektör behandlas på nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott i mitten av april. 

– Då tas ett nytt beslut. Fram till dess tar biträdande kommundirektör Tommie Eriksson över. 

Oppositionsrådet Hanna Svensson är nöjd över att ärendet förs tillbaka till KSAU. 

– Då hanteras det i den ordning som det ska.

 

Hård kritik mot tillsättande av tillförordnad kommundirektör

Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande har tillsatt en tillförordnad kommundirektör genom ett ordförandebeslut. Det får stark kritik från oppositionen. Processen har inte varit transparent, tycker Fredrik Zandrén (MP).  

I mitten av april lämnar Christina Hedberg sin tjänst som kommundirektör. En ny kommundirektör ska tillsättas av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU. Men om det är bråttom kan kommunstyrelsens ordförande fatta beslut på egen hand.  

– Ett ordförandebeslut kan tas om någon till exempel behöver sluta på dagen, förklarar Fredrik Zandrén, (MP). 

I mitten av mars tillsatte kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver (M) en tillförordnad kommundirektör, Johan Bergman, genom ett ordförandebeslut. Beslutet får stark kritik. 

– Johan Elfver har på eget bevåg tillsatt tjänsten. Vi visste att Christina Hedberg skulle sluta och därför var situationen inte brådskande. Arbetsutskottet hade dessutom ett möte tre dagar senare. Då hade ärendet kunnat tas upp och beslut fattas demokratiskt, säger Fredrik Zandrén. 

Men Christina Hedberg är ju beviljad semester från slutet av mars, kan det då inte vara befogat med en snabb rekrytering? 

– Det är Johan Elfver som beviljat hennes semestern och under den perioden kunde Christina tillsatt någon annan tillfälligt, tycker Fredrik Zandrén. 

Enligt Fredrik Zandrén har de varit utestängda från rekryteringsprocessen. Han mötte tf kommundirektören för första gången på arbetsutskottets möte den 20 mars. 

– Då var han redan anställd och anställningsavtalet var påskrivet. Det var väldigt märkligt! Vanligtvis brukar någon från oppositionen vara med under rekryteringen men inte denna gång. Vi hade inte ens sett hans CV och han är inte säkerhetsprövad. Det har inte varit en transparent process. 

Under utskottets möte ville Fredrik Zandrén att ärendet skulle tas upp, ett så kallat nämndinitiativ. Men Johan Elfver tog inte upp ärendet med motiveringen att nämndinitiativ inte kan väckas på utskottsmöten. Fredrik Zandrén håller inte med. 

– Eftersom KSAU är beslutande i frågan borde det få tas upp. Jag har JO-anmält händelsen så får JO bedöma om det var rätt eller inte. 

Vad hade hänt om ärendet tagits upp och mötet beslutat att inte anställa Johan Bergman? 

– Då skulle anställningen inte ha gått igenom. Samtidigt skulle det bli jättesvårt eftersom kontraktet redan skrivits. 

Fredrik Zandrén är kritisk och fundersam till hela anställningsprocessen. 

– Varför ville Johan Elfver tillsätta just denna person så snabbt, utan förankring vare sig i styre eller opposition i en process som ingen haft insyn i? Om personen är lämplig för jobbet så förstår jag inte varför han inte presenterades så att vi alla kunde välja honom demokratiskt?

Även Hanna Svensson (S) är starkt kritisk till förfarandet.  

– Vi tycker dessutom att en tf kommundirektör skulle ha rekryterats internt, inte externt. Det finns redan kompetensen och vilja i kommunen. Men Johan Elfver ville inte det, säger Hanna Svensson.

Ordförandebeslutet har överklagats till Förvaltningsdomstolen. 

ANGELICA BERG

 

Skadat förtroende för kommunstyrelsens ordförande

Ordförande-beslutet är en skandal, tycker Ove Wallin. Det har skadat förtroendet för Johan Elfver så kraftigt att han borde avgå, tycker han.

 Inte heller allianspartierna C, KD och L står bakom Johan Elfvers ordförandebeslut. Hanteringen är en skandal, tycker Ove Wallin. 

– Johan Elfver har agerat helt i strid med etik och moral och alliansens överenskommelser. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det fanns inget skyndsamt i den här situationen och därför skulle beslutet ha fattats i arbetsutskottet, tycker Ove Wallin, C.

Enligt Ove Wallin fanns gott om tid att hitta en tillförordnad kommundirektör. Tjänsten kunde också ha tillsatts internt. 

– Christina Hedberg är formellt anställd till april. Hon kunde ha tillförordnat någon i medlemsgruppen. Då hade vi haft gott om tid att se hur vi skulle göra. Varför anställs en person som ingen av oss i C, KD och L fått träffa, som inte är säkerhetsprövad, när det inte är brådskande? Om ärendet tagits upp på utskottsmötet hade det inte gått igenom. 

Partierna C, KD och L poängterar också i ett pressmeddelande att de inte varit med i diskussioner om tf kommundirektörens lön.  

– Kommundirektören är det enda personal-

ärende som  arbetsutskottet hanterar. Men  vi har varken deltagit i beslutet eller i   lönediskussioner. Vi tycker att det  är en hög lön för en tillförordnad tjänst. 

Förtroendet för Johan Elfver har kraftigt skadats, tycker Ove Wallin. 

– Vi står inte bakom sådana här dumheter. Det är allvarligt.

Men Mälaröalliansen är inte upplöst. 

– Vi hoppas kunna sätta oss och diskutera en fortsatt framtid men Johan Elfver borde avgå! 

ANGELICA BERG

 

”Nödvändigt med ordförandebeslutet”

 Tidsbristen gjorde att det behövde fattas ett ordförandebeslut. Det tas endast i undantagsfall och man får räkna med kritik, resonerar Johan Elfver.  

Det började bli bråttom att tillsätta en tillförordnad kommundirektör. Därför fattades ordförandebeslutet trots att arbetsutskottet hade möte några dagar senare, berättar Johan Elfver, kommunstyrelsens ordförande.  

– Det var ett ovisst läge och det får inte bli något tapp i det politiska arbetet. Därför tog jag det beslut som jag tror blir bäst. Ett ordförandebeslut tas endast i undantagsfall och man får räkna med kritik. Alla beslut som fattas är inte uppskattade men ibland måste de ändå tas.

Tjänsten är dessutom en tillfällig lösning, poängterar han. 

– Den tillförordnade kommundirektören ska se till att kommunens arbete flyter. Anställningen ska inte pågå längre än fyra till fem månader. 

Att bli anställd innan säkerhetsprövningen är klar är inte ovanligt för tillfälliga tjänster, enligt Johan Elfver. 

– Säkerhetsprövningen pågår och han har dessutom varit prövad i andra kommuner. 

Kände du honom sen tidigare? 

– Vi känner inte varandra och har inte jobbat ihop men vi har gemensamma bekanta.  HR hörde talas om honom genom ett rekryteringsföretag. 

Varför anställdes inte någon som redan jobbar i kommunen? 

– Vi har även anställt en biträdande kommundirektör, Tommie Eriksson. Han har jobbat länge i kommunen och kan bistå den som kommer utifrån. Min bedömning är att det inte räckte med bara en av personerna. 

Hur påverkar situationen den tillförordnad kommundirektörens möj-

lighet att göra ett bra jobb?

– Det påverkar och den diskussionen jag får ta med honom. Det viktigaste nu är att alla jobbar tillsammans med HR för att tillsätta en permanent kommundirektör. Den tjänsten kommer nog många att söka. 

Läs också