Saknar en öppen dialog

Lyssna på radiointervjun!

Föräldrar till barn på Sanduddens skola saknar en öppen dialog med de förtroendevalda, deras möte med föräldrarådet till trots.

– Om man på allvar hade velat ha en dialog, då hade det här mötet ägt rum för längesedan. Nu tror jag det tillkommit för att trycket har varit så starkt, sa föräldern Martin de Ron då han medverkade i MN:s radioprogram.

Till programmet hade även representant för alliansen inbjudits samt oppositionsrådet Hanna Svensson (S). Hon kom men ingen från alliansen kunde medverka.

– I ett informationsbrev från tjänstemännen stod det att kommunen skulle informera föräldrarna, men jag menar att det är stor skillnad mellan att bli informerad om beslut och att få vara med. Man kan också tänka sig att det finns en vinst i att samla in så mycket underlag som möjligt inför en sådan här stor förändring. Både föräldrar och personal sitter på ganska mycket information, sa Martin de Ron.

Personalen på skolan har också gjort en risk- och konsekvensanalys, men då MN begärde ut densamma från kommunen, blev svaret att analysen fungerade som arbetsmaterial för KS och att den därför sågs som en form av mellanprodukt. Med anledning av detta kunde inte kommunen lämna ut handlingen.

I radiointervjun visade det sig däremot att Hanna Svensson som sitter i KS, inte heller fått den som underlag.

– Vi minoritetsåterremitterade ärendet på kommunfullmäktige, bland annat för att vi tyckte att det saknades ordentliga underlag. Ändå ser ärendet i princip ut likadant som tidigare. Det är lite underligt eftersom lagen säger att en minoritetsåterremiss ska innebära att det tillkommer det vi har efterfrågat, sa Hanna Svensson.

I analysen från personalen uttrycker de att de inte gjort ett aktiv val i frågan och skriver bland annat: ”Låt personalen vara delaktiga i det aktiva valet, att de folkvalda aktivt lyssnar in personalens tankar och önskemål”.

Efter att MN påpekat att andra medlemmar i KS inte fått analysen, kompletterades handlingarna inför KS möte 14 februari med en sammanfattning av analysen.

Ett stort antal föräldrar vill behålla Sanduddens skola i kommunal regi.

– Om man har som ett politiskt mål att öka antalet friskolor i kommunen, finns det ett fantastiskt tillfälle att göra det i och med att man behöver bygga en till skola inom några år. Då hade man både kunnat tillmötesgå det önskemålet och behålla en kommunal skola med väldigt hög kvalitet, kommenterade Martin de Ron och tillade:

– Om man ändå vill sälja en skola till en privat aktör, tycker jag att man behöver en mycket längre framförhållning. Man behöver grunda det beslutet i en dialog med dels vårdnadshavarna och dels personalen.

För tio år sedan uppstod en liknande situation då föräldrarna informerades om att ett beslut var taget att sälja skolan  med kort beredningstid. Reaktionerna blev mycket starka hos föräldrarna, vilket ledde till att kommunen gjorde en enkät om det verkligen var så att de flesta ville ha en friskola.  Resultatet blev att en överväldigande majoritet föredrog en fortsatt kommunal drift.

– Efter den här enkäten fick vi besked från den politiska majoriteten att det är viktigt för dem att fatta sådana här beslut i samråd med föräldrar och att bygga det underifrån. Det är en hållning som jag verkligen kan respektera. Det finns också någonting stort i att man kan ändra sig när man märker att man har fattat fel beslut. Jag undrar varför den politiska majoriteten nu har övergett den principen att bygga sådant här underifrån. Nu har man ju varit ganska tydlig med att man tycker sig veta att det här är ett bra beslut, sa Martin de Ron.

EWA LINNROS

Läs också