Säkrare skolvägar

Kommunen satsar nu extra på att göra skolvägar tryggare, bland annat genom att tydliggöra övergångsställen och sätta upp digitala hastighetsdisplayer. Totalt läggs 220 000 kronor extra kronor på satsningarna.

Att våra barn och ungdomar ska komma till och från skolan på ett säkert och tryggt sätt är en helt fundamental fråga, inte minst för alla föräldrar. Därför ser vi nu till att möta behovet av ökad trygghet genom extra satsningar på säkra skolvägar. Även när vi bygger våra nya för- och grundskolor lägger vi extra vikt på trygghet och trafiksäkerhet, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Åtgärderna utmärks av:

  • Digitala hastighetsdisplayer
  • Övergångsställen ska göras tydligare
  • Trafiksäkerheten ska öka på gång- och cykelvägar
  • Skyltning ska förtydligas

Arbetet ska genomföras på flera platser i hela kommunen med fokus runt skolor och vägar till och från skolor och förskolor. Arbetet har redan startat.

Åtgärderna har tagits fram och prioriterats genom ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

– Med hjälp av tidigare kartläggningar och samtal med skolbarn och föräldrar under året som gått, så har vi snabbt kunnat sammanställa en lista med effektiva åtgärder. Samarbetet är ett resultat av det pågående arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för gång- och cykeltrafiken och en liknande plan för trafiksäkerheten. Ett arbete som planeringsenheten gör på uppdrag av kommunstyrelsen, säger Pepijn Klaassen, trafikplanerare Ekerö kommun.

– Under 2022 kommer stadsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet med att göra våra skolvägar säkrare utifrån de utredningar.

Läs också