Samlingsutställning

Samlingsutställning

Det blir en grupputställning på Ekebyhov slott i Zimmhalls regi, ett mobilt galleri som Mattias Bäcklin och Malin Zimm drivit sedan 2015.

Utställningen heter ”Ojord” och deltagarna är Anders Widoff, Ulrika Sparre, Mattias Bäcklin, Alvaro Campo, Jonas Runberger, Rutger Sjögrim, Mikael Goralski, Lundahl och Seitl, Anna Davis, Bernt Jonason, Sekou Sissoko, Barkman,  Tova Mozard, Fredrik Sweger, Arijana Kajfes och Anna Valdes.

Introduktionen till utställningen lyder:

”Kan vi leva med en negation av vår egen livsmiljö? Zimmhall prövar i kommande utställning nyordet ”ojord” som en undersökning av livsvillkor i antropocen. Utställningens titel öppnar för det likaljudande ”ogjord” – aldrig genomförda eller ännu ej existerande. Vi lever med konsekvenserna av handlingar som inte kan göras ogjorda, men har samtidigt möjlighet att sätta vårt hopp till lösningar och ”det ännu inte gjorda”.” Vidare:

”Det engelska och svenska ordet för jord stammar från proto-indo-europeiskans Era, via gammalengelskans Eorthe, tyskans Erde, till det mjukare nordiska uttalet Jord. En falsk men vacker översättning av Ojord kunde vara Unearth – vilket betyder avtäcka, avslöja, gräva upp. Vi har tagit för vana att gräva upp och utnyttja jungfruliga material, utvinna råvara, bryta mineral, pumpa ut fossilt bränsle och på andra sätt hämta vad vi behöver ur jordskorpans inre. Idén om råvaran, det jungfruliga uttaget, kommer i framtiden övergå till myt. Ojordade uttag kanske kommer att betyda något helt annat än det gör idag? Kanske behöver vi adjektivet ojordad för att beskriva ”ogrundat utnyttjande”, exploatering utan täckning för framtiden. Om jorden ska kunna fortsätta föda oss behöver vi omdefiniera tillväxt. Det etablerade motsatsordet till tillväxt är på svenska nerväxt, ett ord som ännu inte är så synligt i debatten. Vårt utnyttjande av planeten är mer än fyra gånger större än vad den kan leverera, vi fattar ogrundade beslut och går emot vår egen livsmiljös villkor. Vi håller på att skapa en Ojord.”

Utställning pågår 9 till 24 november.

 

Läs också