Sämst på att lämna ut handlingar

När tidningen Dagens samhälle begärde ut uppgifter från alla Sveriges kommuner utmärkte sig Ekerö.  Det tog nämligen drygt två månader innan reportrarna fick svar. Ekerö kommun svarade sist av alla i undersökningen.  

I november begärde tidningen Dagens samhälle ut uppgifter från alla 290 kommuner i Sverige. Reportrarna frågade efter förvaltningschefernas namn, ålder och lön. 

– De hörde av sig till vår HR-enheten, berättar Anna-Klara Lindholm, presschef Ekerö kommun. 

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt och inom ett dygn hade majoriteten av kommunerna svarat, enligt Dagens samhälle. Men inte Ekerö kommun. För Ekerö kommun tog det istället drygt två månader att lämna ut uppgifterna. Ekerö svarade sist av alla och det krävdes påminnelse såväl via mail som telefon, enligt tidningen. 

– Mailet glömdes bort och därför tog det så lång tid. Det är ett mänskligt misstag som ligger bakom, förklarar Anna-Klara Lindholm.

I höstas kritiserades Ekerö kommun av JO för att inte skyndsamt lämna ut allmänna handlingarna, något som Mälaröarnas nyheter tidigare skrivit om. Enligt kommunen berodde det på att handlingarna begärdes ut i semestertider då bemanningen var lägre.  

– För att det inte ska hända igen har vi stärkt bemanningen under sommaren. Vi har också säkerställt att alla medarbetare är utbildade och har kunskap om offentlighetsprincipen. Att Dagens samhälle inte fick uppgifterna berodde på den mänskliga faktorn. Det är något annat och vi lär av våra misstag. 

Men det är allvarligt om allmänna handlingar inte lämnas ut i tid, poängterar Anna-Klara Lindholm.

– Kommunen ska följa lagen och det är bara att beklaga att vi har brustit. Men jag vill vidhålla att vi lämnar ut hundratals handlingar varje år. Generellt fungerar det bra. 

Kan det inte finnas andra handlingar som ni också missat att lämna ut? 

– Visst skulle det kunna vara så, men det är inget jag har kännedom om. 

Hur påverkas förtroendet för kommunen när man, trots kritik från JO, återigen missar att lämna ut en handling skyndsamt? 

– Med tanke på att vi i alla andra fall sköter det bra så hoppas jag att förtroendet för kommunen inte påverkas. 

Yttrandefrihetsexpert Nils Funke ser allvarligt på att Ekerö kommun inte lämnat ut de efterfrågade uppgifterna skyndsamt. Uppgifter ska i princip lämnas ut inom ett dygn. 

– Det är en jätteviktig grundlagsfäst rättighet. Det är oerhört slarvigt att missa e-post. Myndigheter får inte slarva eller glömma och man ska heller inte behöva påminna. Då behöver myndigheten se över sina rutiner, tycker han.

Att kommunen, trots tidigare kritik från JO, missat att lämna ut handlingar tyder på ett grundläggande bekymmer i förvaltningen, tycker Nils Funke. 

– Ett påpekande från JO bör tas på allvar och man bör verkligen se till att det inte upprepas. 

Att inte få ut handlingar kan få stora konsekvenser för den enskilda medborgaren. Varje obstruktion kan också göra att tilltron till myndigheter naggas i kanten, tror han. 

– Kan en myndighet inte sköta offentlighetsprincipen kanske man börjar fundera på hur annan verksamhet sköts. På sikt kan det leda till misstro mot myndigheter. För att kunna bedriva en bra verksamhet krävs allmänhetens respekt, säger Nils Funke. 

På insändarsidan, sid 26 i detta nummer  skriver Gösta Olsson om sin JO-anmälan som ledde till att kommunen prickades.

ANGELICA BERG

Läs också