SD-kritik orsakade heta känslor

– Idélabbet fyller inte sin funktion! Det utspelet av Linus Nilsson (SD) fick flera ledamöter att reagera skarpt under fullmäktige. Där blev det också klart att kärvare tider väntar, men vilka besparingar det blir avslöjades inte. 

De som nu följde fullmäktige från åhörarplats i Mälarökyrkan, via radio eller på Youtube trodde kanske att en allmänpolitisk debatt om kommunens drift- och investeringsbudget skulle bli en sifferexercis, med procentenheter hit och dit. 

Istället blev det ett stundtals laddat möte, där olika frågor om kommunens verksamheter ställdes. 

Linus Nilsson (SD) hamnade i fokus när han ifrågasatte bland annat idélabbets verksamhet. Det är för personer i kommunen som själva vill driva projekt och arrangera aktiviteter, enligt kommunens hemsida. 

Linus Nilsson tyckte att idélabbet är en dyr och ineffektiv satsning som inte fyller sin uttalade funktion när Ekerö istället ska hushålla med sina kärnverksamheter. 

Men hans skarpa kritik fick oppositionsrådet Hanna Svensson (S) att reagera. 

– Jag förstår inte alls din kritik och det känns olustigt att du ifrågasätter en verksamhet som verkligen har gjort succé. Jag tycker för övrigt inte att din kritik ska framföras här i talarstolen, det är inte riktigt rättvist mot dem som jobbar med verksamheten, sa Hanna Svensson. Hon betonade medborgardialoger och andra insatser som idélabbet stått bakom.

– Jag har inte kritiserat någon tjänsteman, men jag kritiserar de politiker som gett tjänstemännen uppdraget att utföra uppdraget på. Idélabbets funktion känns meningslöst. Det finns betydligt bättre sätt att tillgodose medborgardialoger på, sa Linus Nilsson och betonade att ett sätt för ungdomar att engagera sig är att gå med i partiers ungdomsförbund.

Även Ulrika Sandin (MP) och Helena Butén Langlet (M) tyckte att SD:s utspel var helt obefogat.

– Jag tycker att du tänker lite konservativt, måste jag säga. Idélabbet är ju ett annat sätt att engagera sig i samhället än via ett politiskt parti, som lockar allt färre, betonade Ulrika Sandin, och fortsatte:

– Vi har i kultur- och fritidsnämnden fått fina rapporter om hur väl det har fungerat med idélabbets funktion och vilka resultat det har gett. Det är ett bra sätt att uppmuntra till engagemang bland unga människor, sa Ulrika Sandin.

– Nej, jag förutsätter inte att alla är som jag för då hade alla varit Sverigedemokrater, replikerade Linus Nilsson och fick spontana skratt från delar av fullmäktige för den kommentaren.

Helena Butén Langlet  instämde i Ulrika Sandins kommentarer. 

– Linus, du får det att låta som att idélabbet är en löst hängande avdelning, men det är en del av kultur- och fritidskontorets verksamhet och de gör mycket i föreningsarbetet. Så det är inte bara medborgardialoger utan mycket annat de gör, markerade Helena Butén Langlet.

Men den allmänpolitiska debatten om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget, med inriktning på driftbudgeten för bland annat 2023 och 2024, handlade också om skatteläget i kommunen. Även om kommunen går bra i år och en bit in på nästa år så väntar tuffare tider 2024 och 2025.

Det fick både Hanna Svensson och Linus Nilsson att var och en på sitt sätt fråga sig vilka besparingar som kan komma. Hanna Svensson oroade sig för framtida neddragningar av tjänster och Linus Nilsson ville konkret ha svar på vilka besparingar som väntade. Han menade att det måste vara mer angeläget att kommunens kärnverksamheter får mer pengar än att det satsas på, som han uttryckte det, pamfletter, som till exempel att gå med i Svenska cykelstäder. Det skulle kosta kommunen 20 000 kronor per år.

Johan Elfver (M) kommenterade inte medlemskapet i cykelsatsningen och kunde heller inte säga något om besparingar.

– Nej, vi har lagt fram en budget utan några besparingar. Men den budget vi lagt fram är bra, tydlig och återhållsam, med syftet att inte behöva varsla. Men jag tänker idag inte gå in på hur vi ska göra i de olika verksamheterna. Men vi har underskott som väntar, inte minst under 2024, vilket också Hanna Svensson påpekade. Hur det ska hanteras kommer Mälaröalliansen komma tillbaka till, sa Johan Elfver vars positiva ton gav applåder.

TONY GYLLENRA;

Läs också