Seaside på rätt köl

Många Mälaröbor minns säkert hur båten Seaside låg på slagsida i Tappströmskanalen under många år och som efter  oändliga turer till slut bogserades till sin hemmahamn i Narvik. På senare år har hon också återfått sitt ursprungliga namn.

Det kom ett mejl till redaktionen. Jimmy Lund, en före detta Mälaröbo, hade på en resa till sin släkt i Norge sett det före detta fartyget Seaside i Narviks hamn och ville visa Mälaröborna vad som skett med båten på sistone.

– Jag tänkte att det skulle vara kul för Mälaröborna att se hur båten ser ut idag och få veta vad om har hänt på senare tid, säger Jimmy Lund.

Båten som inledningsvis döptes till M/S Skogøy, byggdes i mitten av 50-talet, trafikerade Ofoten i Nordnorge och hade Narvik som hemmahamn fram till 1983, då den såldes till Göteborg. Mellan åren 1983 och 2011 var M/S Skogøy svenskregistrerad, men det var först efter år 2000, då hon blev uppköpt av en privatperson och förtöjd i Tappströmskanalen, som hon blev känd för de flesta av Mälaröborna. 

Eftersom ägaren inte ville veta av fartyget övergick hon sommaren 2009 i Kronofogdens ägo, men på grund av bristande underhåll kantrade hon i september samma år och blev liggandes på slagsida i kanalen under lång tid. Det oljeläckande fartyget blev ett hot för miljön i Östra Mälarens vattenskyddsområde och därför blev hon slutligen bärgad och provisoriskt reparerad i november 2011 på Beckholmens varv i Stockholm.

Samtidigt hade veteranbåtsföreningen M/S Skogøys vänner i fartygets hemort Narvik i Norge visat intresse för att förvärva och hämta hem henne till Norge igen. Priset för bärgning och restaurering beräknades landa på ungefär 20 miljoner norska kronor, vilket de lyckades få ihop genom en framgångsrik insamling av både privatpersoner och sponsorer och sedan 9 december 2011 ägs det knappt femtio meter långa och drygt åtta meter breda fartyget av föreningen.

Efter bogsering i flera etapper, anlände Seaside i februari 2012 äntligen Norge igen. I samma veva döptes hon om, denna gång till Gamle Skogøy eftersom en annan båt hunnit få namnet Skogøy.  2017 avregistrerades dock det nya Skogøy-fartyget och M/S Skogøy kunde återfå sitt gamla namn igen. Fortfarande återstår en hel del renovering men snart räknar M/S Skogøys vänner att hon ska ha återfått sin forna glans. Och att hon aldrig kommer sjunka mer är de tämligen säkra på.

– Jag förstår att norrmännen tycker att det är kul att få tillbaka den, säger Jimmy Lund.

HELEN BJURBERG

Läs också