Simhallsplaner redan 1968

I maj 1968 kan man läsa om ett förslag till en idrottsplats, den vi idag känner som Träkvistavallen. Och redan då var en simhall på tal.

Det är fritidsnämnden som lägger förslaget till idrotts- och fritidsområde vid Väsby nära Träkvista 1968. ”Ekerö kommunalnämnd tillstyrkte i förra veckan fritidsnämndens storstilade förslag”, skriver man i MN. Det rör sig om ett mångmiljonprojekt som bland annat ska omfatta gräs- och grusplaner, anordningar för friidrott, ishockeybana, två tennisbanor, skidteknikbacke, sporthallar, ungdomsgårds- och föreningslokaler, servering och…simhall. Detta var alltså redan på tal för 50 år sedan. Nu 2018 har Ekeröalliansen sagt att man ska bygga ett simhall, den som lever får se…

Förslaget 1968 till det nya fritidsområdet får också bifall av kommunfullmäktige i Ekerö utan debatt. ”Först bygger man teknikbacken på den branta sluttningen från vattentornet, i andra etappen anläggs grusplan, tennisbanor och fritidslokaler.”

När det gäller skidbacken skriver MN att utrymme reserveras för framtida replift samt snökanon.

”Motionssporthall och simhall placeras rygg i rygg varigenom man kan kombinera förråd, panncentraler, åskådarentréer och andra utrymmen. Simhallens golv kan placeras en halv våning över sporthallens golv. Därigenom slipper man nedgrävning av bassängen och når bättre markkontakt på simhallens solsida.”

Med facit i hand vet vi att inget av detta blev av, men kanhända de gamla ritningarna och modellerna kan dammas av och ge inspiration till simhallen som nu, 2018, är utlovad.

Bilden:

Fritidsnämndens ordförande ingenjör Lars larsson och arkitekt Lars Forsby vid modellen till den nya ”fritidsstaden” vid Väsby, det som så småningom blev Träkvistavallen.

EWA LINNROS

Läs också