Simhallsplaner, störd slottsmiljö och siste köttbonden på Rörby

Simhallsplaner, störd slottsmiljö och siste köttbonden på Rörby

Insändar-sidorna i MN är populära och så var det även 1970. Under rubriken ”Ordet fritt” skrivs det om en störd slottsmiljö. I juni samma år kan man också läsa om uppbrottsstämning på Rörby och om en simhall på Ekerö…

Under många år förs en intensiv diskussion om ”brofrågan” som handlar om hur man skulle kunna tänka sig att lägga broförbindelserna ut till Mälaröarna på annat vis än vad som varit. Det som ofta framförts är vikten av att inte störa slottsmiljön med förfulande byggnadskonstruktioner. Bland annat omnämns i en insändare att lyktstolparna borde kunna placeras på brons andra sida och inte på den sida som ligger mot Drottningholms slott.

”På kvällen förtar lamporna helt effekten av slottets fasadbelysning. Av infästningskonstrutionen att döma borde lyktstolparna väl kunnat placeras på brons andra sida.”

Om detta åtgärdades tack vare insändarskribenten vet vi inte, men lyktstolparna har flyttats och idag sitter de på den sida där de inte stör slottsvyn.

En helt annan flytt sker från Rörby gård 1970 då gårdens siste köttbonde Jan Gauffin som arrenderat Rörby i 21 år, flyttar till Värmland där han ska ägna sig åt köttproduktion på gården Övre Kålsäter som han förvärvat 1965.

Och så en nyhet som vi kan säga än idag är en nyhet, en simhall. MN skriver i juni 1970 om Ekerö tennisklubbs nya tennisbanor som ligger cirka 100 meter från fritidsgården i Väsby. ”Mellan tennisbanorna och gården ska så småningom bli en simhall och fotbollsplan.” Ett par fotbollsplaner är på plats och nu 2020, är planerna i full gång för byggnationen av ett badhus. Kanske det blir av den här gången.

EWA LINNROS

Läs också