Sju kandidater till kommunalrådspost

Efter valet 2022 kliver Adam Reuterskiöld (M) av posten som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Nu pågår ett stegvis arbete inom Ekerömoderaterna med att ta fram en nya kommunalrådskandidater och i december kommer beskedet om vem som hamnar högst upp på listan.

– Alla de medlemmar i partiet som kandiderar har själva anmält sig i ett centralt system och gjort en försäkran om att de är hedervärda medborgare. Nu arbetar nomineringskommittén, som är vald av årsmötet, med att ta fram förslag på vilka kandidater som ska föreslås till nomineringsstämman som äger rum i december, berättar Kjell Öhrström (M), ordförande i nomineringskommittén.

Just nu jobbar han och kollegorna med att gå igenom kandidaternas lämplighet för att ranka dem inför stämman. De använder bland annat personlighetstester som görs av externa experter, genomför intervjuer och tittar på tidigare meriter.

– Parallellt med vårt arbete har det även gjorts en försöksnominering, där alla medlemmar har fått ranka sina favoritkandidater elektroniskt. Först när vi i kommittén har förseglat vårt förslag, så tittar vi på medlemmarnas röstningar och ser om vi ska göra några justeringar.

När nomineringsstämman är över är valsedeln och dess rangordning fastställd. Efter valet blir det sedan den nya kommunfullmäktigegruppen som beslutar om vem som får de olika posterna inklusive den som kommunalråd.

– Just nu jobbar vi med minst sju kandidater och vi är väldigt glada att så många har sagt sig villiga att axla den tunga posten, säger Kjell Öhrström.

LO BÄCKLINDER

Läs också