Skå förskola hotas av nedläggning

I mitten av september informerades vårdnadshavare och personal om att barn- och utbildningsförvaltningen lämnat ett förslag om avveckling av Skå förskola. I dagarna tas beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Skå förskola ligger vackert belägen strax intill barnbyn i Skå. Naturen är högst närvarande och verksamheten är anpassad efter varje barns behov och förutsättningar. Här finns en avdelning med barn i åldrarna ett till fem år samt en hög specialpedagogisk kompetens. Undervisningen inspireras ofta av naturen och närmiljön. Nu hotas allt av ett förslag om avveckling. 

Bakgrunden är att förskolan är i behov av renovering. Fastigheten har många år på nacken och är ursprungligen en privatbostad.  Under 2021 gjordes en genomlysning av fastighetens skick och resultatet visade på ett omfattande renoveringsbehov, både löpande och på sikt.  Utan det är inte byggnaden godkänd som förskolebyggnad efter de regler och krav som finns idag.

Med anledning av detta har barn- och utbildningsförvaltningen lämnat ett förslag om avveckling av förskolan under 2024. I skrivande stund är beslutet ännu inte fattat i barn-och utbildningsnämnden.

– Men det där är ju bara en ren formalitet, jag vet ju att förslaget redan förankrats med alla partier, säger Karin Blidberg som är förälder till ett av barnen som går på förskolan.

Det som Karin Blidberg är mest förvånad över är att ingen dialog har tagits med vårdnadshavare och personal innan förslag om avveckling togs. 

– Vi fick ett formellt skrivet brev från kommunen. Det känns som om ledare i kommunen gömmer sig bakom dem istället för att våga ta en dialog med de personer som verkligen berörs – oss föräldrar och pedagogerna som jobbar på förskolan. Pedagogerna informerades samma eftermiddag som vi föräldrar fick brevet. Ledningen har alltså jobbat isolerat med detta och på så sätt uteslutit perspektiv från de som verkligen förstår verksamheten.

En annan sak som Karin Blidberg funderar över är varför man väntat i två år efter att den första rapporten om renoveringsbehov kom. 

– I augusti skolades sex nya barn in i verksamheten och en månad senare får vi ett formellt brev att förskolan ska avvecklas. Det här slår undan benen på så många familjer.

 Johannes Pålsson är förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen som ligger bakom förslaget att stänga ned förskolan.

– Ekerö kommun äger inte fastigheten utan hyr den av en privat fastighetsägare. Det är inte aktuellt för kommunen att investera i och köpa fastigheten och det blir därför inte heller aktuellt med en renovering av byggnaden. Att vi väntat i två år beror på en rad olika processer och situationer som påverkat bedömningen. Det har inte varit läge tidigare, men nu är det det.

De barn som berörs av avvecklingen kommer att garanteras en plats på Svanängens förskola från mitten av juni under nästa år. Den förskolan ingår i samma enhet som Skå förskola. 

Vad händer med personalen?

– Personalen kommer, efter dialog med rektor, att erbjudas arbete i samma enhet, säger Johannes Pålsson.

På frågan om hur man vill bemöta de som berörs av nedläggningen säger han:

– Först och främst är det här ett förslag från förvaltningen, beslut om förslaget tas av nämnden. Självfallet förstår jag att det känns väldigt tråkigt, för alla som drabbas, när något händer som man själv inte valt. Men vi behöver se till helheten, inte minst i dessa tider, och lämna förslag som ger förutsättningar för en hållbar verksamhet med god arbetsmiljö och god hållbar ekonomi för våra förskolor och skolor. Om beslutet tas i nämnden i slutet av september har vi, tillsammans med vårdnadshavare och personal gott om tid och goda möjligheter att förbereda för övergång till annan förskola.

MARIA  FORSLUND

Läs också