Skänkt tomt oväntat dyr

När detaljplanen från 1978 visade sig vara felritad erbjöd sig Ekerö kommun att efterskänka 170 felaktigt markerade kvadratmeter tomt till bostadsrättsföreningen Björkudden 2. Men gåvan skulle visa sig bli dyr.

Det var 2018, när en av medlemmarna i Bostadsrättföreningen Björkudden 2 på Ekerö skulle söka bygglov hos kommunen för ett nytt uterum som det uppdagades att huset, häckar och träd inte alls var placerat som på kommunens detaljplan från 1978. Ett fel hade begåtts när den gamla detaljplanen ritades och eftersom den inte stämde var kommunen villig att göra om den.

– Kommunen sa helt enkelt till oss att de ville skriva ett avtal med oss som skulle innebära att de efterskänker oss den tomt som vi redan trodde att vi ägde, säger Bo Thärning, ordförande i Bostadsrättsföreningen Björkudden 2.

Han förklarar att föreningen var nöjd med kommunens förslag och skrev på avtalsförslaget som kommunen lämnade över, utan att reflektera närmare över det finstilta. Först när de skickade in ansökan om förrättning till Lantmäteriet uppdagades att förrättningskostnaden beräknades bli cirka 80 000 kronor – och att bostadsrättsföreningen, enligt avtalet, skulle stå för den.

– Det kom som en chock eftersom kommunen inte sagt ett ord om att den efterskänkta tomten skulle vara förenad med några kostnader, säger Bo Thärning, vars ståndpunkt är att bostadsrättsföreningen inte ska betala något alls för ett fel som från början begåtts av kommunen långt innan ens bostadsrättsföreningen fanns.

Knappt hade bostadsrättsföreningen hämtat sig från den första chocken innan nästa överraskning kom. Nu hörde Närlunda vägförening av sig och ville också ha betalt för tomten, närmare bestämt 50 000 kronor. Enligt vägföreningens ordförande Thomas Sjökvist har de huvudmannaskapet för drift och skötsel av den aktuella markytan och när ägandet övergår till bostadsrättsföreningen vill de ha ersättning för den.

– Det är brukligt att man betalar för tomtmark man förvärvar, säger han.

Men bostadsrättsföreningen håller inte med.

– Vi blev minst sagt förvånade över den kostnaden eftersom det var ett avtal vi inte ens visste om. Att vägföreningen vill bli utköpta från ett uppdrag de aldrig utfört känns märkligt, säger Bo Thärning och förklarar att Närlunda vägförening aldrig skött om tomten, vilket Thomas Sjökvist också håller med om.

Priset på markytan har vägföreningen satt själva, efter en egen bedömning och det är ett synnerligen lågt tomtpris, menar Thomas Sjökvist.

När bostadsrättsföreningen insåg att den lilla tomtplätten, som de trott att de ägt och fått erbjudande om att få till skänks av kommunen plötsligt skulle kosta dem 130 000 kronor försökte de få Ekerö kommun att ompröva kostnadsfördelningen, vilket kommunen inte går med på.

Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef på Ekerö kommun, säger att han inte är insatt i det enskilda ärendet, men menar att det är rimligt att de parter som tecknar ett avtal ska vara noga med att säkerställa att de förstår de villkor som ingår. 

Utifrån den information Tommie Eriksson fått menar han att parterna kommit överens om en lösning som möjliggör föreningens önskemål och att kommunen svarat för sin del av överenskommelsen.

– Att kommunen, det vill säga skattebetalarna, även skulle stå för föreningens del i avtalet kan vara svårt att motivera, säger han.

Och att häva avtalet tror han kan bli svårt.

– Som jag förstått det har föreningen redan begärt en lantmäteriförrättning och avtalet har börjat verkställas enligt vad som överenskommits, säger han. 

Med facit på hand konstaterar Bo Thärning att de aldrig skulle ha skrivit på avtalet från första början.

– Hade vi vetat det vi vet idag hade vi aldrig gjort det. Men vi tog för givet att vi gjorde det rätta, säger han och vidhåller att han tycker det är fult av kommunen att inte informera om vilka kostnader som var inblandade i deras gåva.

– Vi kommer fortsätta strida, men kommer vi inte fram till en lösning kommer den här gåvan att bli det dyraste tomtförvärvet i Ekerös historia.

HELEN BJURBERG

Läs också