Skarp kritik på Öpartiets förslag

Det hettade till i fullmäktige när Öpartiet föreslog en brukarombudsman istället för god man och förvaltare.

– Det är inte ovanligt att de saknar juridiska kunskaper, sa Desirée Björk.

– Smaklöst att uttrycka sig så, tyckte socialnämndens ordförande. 

Det var när Desirée Björk (Ö) talade om partiets motion om att kommunen bör inrätta en tjänst som brukarombudsman som tonen i debatten blev skarpare. Desirée Björk menade att kommunen skulle vinna på det eftersom kommunens förvaltning har juridisk hjälp att tillgå.

– Gode män är ofta inte juridiskt kunniga, vilket gör att de personer de ska hjälpa kan hamna i en utsatt situation. Det är därför viktigt att det finns en brukarombudsman vars uppgift är att stå på den enskildes sida, markerade Desirée Björk och betonade att hon själv har lång erfarenhet inom vård och omsorg:

– Vi får samtal från personers företrädare om att tvångsförflyttning ska ske mot personens vilja. Detta är beslut som tas över huvudet på de personer som drabbas av besluten, sa Desirée Björk som även påpekade att det ofta inte räcker att gode män ska försvara de personer som fått beslut om avslag inom LSS-området.

Men att gode män och förvaltare, som hjälper personer som av olika anledningar inte kan hävda sin talan, saknar de juridiska kunskaperna, fick Ove Wallin (C), ordförande i socialnämnden, att reagera skarpt.

– Smaklöst! Att anklaga våra tjänstemän för att inte sköta sitt jobb. Och gör de inte det hanterar vi det på ett annat sätt än via media, fullmäktige eller youtube, sa Ove Wallin utan att bemöta Desirée Björks kritik konkret eller partiets motion, som fullmäktige sedan avslog. 

Mötet tog vidare upp den politiska plattform som Mälaralliansen nu presenterade för de kommande åren. Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande, hade den i sin hand och såg stolt ut. Han talade om visioner för elva politiska områden där skola, klimatet och en företagsvänlig kommun var några av dem. Han påpekade att kommunen ska ha landets bästa skolor där eleverna ska nå sina mål. Det handlade också om att stärka tilliten mellan Mälaröborna och politikerna, inte minst genom medborgardialoger, strök Johan Elfver under.

Övriga i Mälaröalliansen talade sig också varma för den politiska plattformen – men inget av partierna i oppositionen kommenterade den. Istället konstaterade SD, MP, S och Ö att de inte deltog i beslutet av plattformen. Jimmy Fors (SD) konstaterade att de hade en egen plattform och säkert kunde ha skapat en bättre plattform, vilket orsakade en viss munterhet bland ledamöter.

Desto hetare blev debatten om fördelningen av politiska sekreterare i partierna i fullmäktige. Mälaröalliansens beslut att partier som fick tre mandat eller mer i kommunalvalet kan anställa dessa sekreterare ifrågasattes.

– Det är ett hårt slag mot mindre partier i oppositionen, sa oppositionsrådet Hanna Svensson (S) och fick stöd av Fredrik Zandrén (MP):

– Detta är en rejäl maktförskjutning och medveten politik från de styrandes sida, sa han och frågade Johan Elfver hur man hade kommit fram till beslutet om politiska sekreterare.

– Vi har landat i den bedömningen. Det handlar ju också om hur folk röstade i valet, replikerade Johan Elfver.

TONY GYLLENRAM

Läs också