Skolbuss ordnad

Skolbuss ordnad

Flytten av årskurserna tre till sex på Munsö skola medförde långa och osäkra resor för skolbarnen som bor på Adelsö och Munsö. Nu sätts bland annat en skolbuss in till och från Sundby skola.

Barnen i årskurs tre till och med sex som tidigare skulle gått på Munsö skola, går nu bland annat på Sundby skola. De barn som inte har rätt till skolskjuts har varit hänvisade till SL-bussarna och det som framförallt har brustit har varit skolskjuts som med taxi.

I november skrev vi om problemen och Sivert Åkerljung, (KD), barn- och utbildningsnämndens ordförande, lovade att ta med sig synpunkterna tillbaka till förvaltningen för att se över problemet.

På barn- och utbildningsnämndens möte före jul, hanterades frågorna.

– Vi kommer nu  låta eleverna på Sundby skola åka skolbuss fram och tillbaka till skolan istället för taxi, då det blir mer kostnadseffektivt samt att vi bedömer att det blir bättre för eleverna. Har de fritids får de inte åka taxi hem men kan åka skolbuss. Förvaltningen har fått ett uppdrag att utreda möjliga förbättringar av trygga och säkra skolvägar i Ekerö kommun. Förvaltningen påbörjar det arbetet under våren men vi har ingen ytterligare information i nuläget, säger Sivert Åkerljung.

EWA LINNROS

Läs också