Skyltarna på plats efter lång väntan

Efter lång väntan har de boende vid Häggvägen på Gällstaö fått sin önskan uppfylld. Nu markerar skyltar parkeringsförbudet – sedan ska åtgärden utvärderas. 

– Men det ska inte behöva ta ett och ett halvt år innan ett enkelt ärende behandlas av kommunen, säger en som bor i området.

Det är där Parkslingan och Häggvägen möts som den ena skylten med parkeringsförbud har placerats och den andra vid Utsiktsvägen – Häggvägen.

Skyltarna är resultatet av att flera av dem som bor vid eller i området kring Häggvägen länge tröttnat på bilister som parkerat där och gjort det svårt för andra bilister och även fotgängare att passera.

Men det har också tagit sin tid för kommunen att få skyltarna på plats trots att Gällstaö samfällighetsförening kontaktade kommunen för över ett år sedan.

Redan i juli 2021 fick en handläggare från kommunen en begäran från samfällighetsföreningen om att få sätta upp en skylt med parkeringsförbud på Häggvägen. Orsaken var, betonades det, att allt fler parkerade på Häggvägen och det var i regel fullt med bilar från hörnan på Parkslingan och hela vägen upp. Det innebar att den delen av körbana som blev kvar blev smalare än tre meter. Bilarna blockerade ett körfält och hindrade mötande trafik, står det i en text som Mälaröarnas nyheter har tagit del av.

– Häggvägen är smal och saknar trottoarer. Föräldrar känner stor oro för sina barns säkerhet när barnen går eller cyklar till skola, buss och så vidare, stod det i en skrivelse till kommunen.

Det stod också att transporter till fastigheterna har svårt att komma fram och bilar får köra ut på vägrenen. I vissa fall har varor inte kunnat levereras. Risken fanns för att även utryckningsfordon hade svårt att komma fram.

Gällstaös samfällighetsförening hoppades på en skyndsam behandling av detta ärende – men så blev det inte.

Enligt mejl från Bibbi Bodesjö, ordförande i Gällstaö samfällighetsförening, blir handläggaren som samfällighetsföreningen varit i kontakt med sjuk och återkommer inte förrän under september 2021. Under tiden blev ärendet liggande, enligt kommunen.

Efter detta informeras föreningen om att man måste göra en skrivelse eller ansökan om vad saken gäller och varför man vill ansöka om just detta. 

I oktober 2021 skickas en ny ansökan in till kommunen och därefter följer även påminnelser från föreningens styrelse. 

I slutet av januari 2022 återkommer kommunens handläggare. ”Förstår er frustration. Men just nu är det som det är. Vi jobbar med att få fram alla ärenden så snabbt som möjligt”, skriver handläggaren. Det är svaret på en fråga från samfällighetsföreningen vars medlemmar undrar när beslut kommer om en skylt om parkeringsförbud på Häggvägen.

Under förra året tipsades Mälaröarnas nyheter om det utdragna ärendet med kommunen och i slutet av oktober skrev Emily Odelberg, som engagerat sig i frågan, följande i ett mejl:

– Parkeringssituationen utgör en trafikfara för alla inblandade. Dessutom är det ett generellt parkeringsförbud som få bryr sig om. Konsekvenserna kan vara mycket allvarliga och kommunen brister i sitt agerande. Det ska inte behöva  ta  ett  och ett halvt år innan ett enkelt ärende behandlas av kommunen.

Enligt Arnulf Langlet (M), ordförande i byggnadsnämnden, har både tjänstemän på kommunen och politiker besökt platsen för att se hur bilar har parkerat:

– För att ha underlag så har både politiken och tjänstemännen varit på plats och sett hur bilar har parkerat längs sträckan och delvis ut i terrängen”, berättar Arnulf Langlet i ett mejl.

Eva Palm, bygglovschef på Ekerö kommun, förklarar vad som gäller nu när skyltarna med parkeringsförbud finns på plats.

– Parkeringsförbudet kommer att gälla från 7 januari till och med 31 maj 2023. Vägmärket parkeringsförbud gäller dygnet runt från och med 7 januari 2023. Det finns möjlighet att sätta upp en tilläggstavla om att det är tillfälligt med texten 7 januari – 31 maj, men initialt har vi inte planerat att göra detta, utan istället utvärdera vad parkeringsförbudet fått för effekt längre fram i vår, förklarar Eva Palm i ett mejl.

TONY GYLLENRAM

 

Läs också