Slutbadat på Kärsgatan

Slutbadat på Kärsgatan

Kärsgatan i Sundby. En väg ner till Mälarens vatten och en avskild, liten sandstrand som funnits för allmänheten sedan 30-talet. Men som nu är avspärrad.

I generationer har grannarna i Sundby badat vid den lilla stranden. Tagit med picknickkorgen och ätit lunch intill Mälarens glittrande vatten. Badet har också varit en av platserna för kommunens simskolor i många år. Men förra sommaren togs de sista doppen vid Kärsgatans bad. Sedan hösten är stranden stängd för allmänheten efter att avtalen mellan markägaren och kommunen sagts upp på markägarens initiativ.

– Vi hittade ingen annan lösning, säger Göran Anger, som tillsammans med sin familj och sin systers familj äger marken som badet ligger på.

Han förklarar att fastigheten varit familjens sommarstuga sedan 30-talet. Avtalet om att stranden får nyttjas av allmänheten ingicks på 90-talet när familjen köpte fastigheten och har förlängts per automatik sedan dess. Men då fler och fler med tiden upptäckt den lilla stranden har situationen blivit ohållbar för familjen.

– Min syster har sitt hus bara några meter från badet och hennes barn och barnbarn har ju blivit väckta mitt i natten när folk tagit med sig bandspelare och tänt brasor på stranden. Vi kan inte ha det så.

Diskussionen med kommunen har pågått i flera år utan att man kunnat hitta en lösning och inför förlängningen förra året sa familjen Anger slutligen upp avtalet. Åsa Westerberg, utemiljöförvaltare på Ekerö kommun bekräftar situationen.

– Det stämmer, att avtalet är uppsagt innebär att badplatsen avvecklats efter badsäsongen 2020. 

Enligt Göran Anger lämnade han och syskonen över ett nytt avtalsförslag till kommunen, med önskan om att badplatsen skulle ha öppettider som gör att man inte får bada på kvällar och nätter, men att kommunen inte ansåg sig kunna leva upp till de kraven.

– Kommunen kan inte garantera en störningsfri miljö på kvällar och nätter om badplatsen fortsätter att vara kommunal, därför har parterna tyvärr inte kunnat få till ett nytt avtal, förklarar Åsa Westerberg.

Var Sundby-grannarna ska bada framöver är oklart. Enligt Åsa Westerberg förs inga dialoger angående varken ett nytt avtal eller någon annan badplats i området just nu.

HELEN BJURBERG

Läs också