Småstads- och saluhallsfrågor

Förslaget om att göra bussgaraget i Ekerö centrum till en saluhall, har fått många positiva reaktioner bland kommuninvånarna. Vi har hört efter vad kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) tycker om idén och om det är genomförbart.

– Förslaget om att bevara bussgaraget är inte nytt, det kom upp för en sex, sju år sedan och det är en intressant tanke. Sedan måste vi se att det ska fungera med allt annat. Just den delen där bussgaraget ligger är en viktig del av centrum. Det här är också lite av det som vi hade en allmän diskussion om i biblioteket kring utvecklingen av Ekerö centrum, säger Adam Reuterskiöld.

Kan kommunen påverka vad som kommer att ske med bussgaraget, men tanke på att det inte är kommunen som äger marken i Ekerö centrum?

– Vi har planmonopolet vilket innebär att vi kan definiera vad som ska göras och inte. Men vi har ingen makt att säga att det där ska ni göra, vi kan bara sätta ramarna för vad man kan göra.

Hur viktigt är det att bevara delar av det ”gamla” Ekerö för er som styr?

– Det finns många historier som vi vill ta med oss när centrum ska utvecklas. Teglet som garaget är byggt med är tegel från det tegelbruk som låg på Tegelbruksvägen. Även ICA Nyckelbys byggnad har det gula teglet som kommer därifrån. Vi har tagit upp med exploatören att bevara delar av bussgaraget eller detaljer från det. De skulle kunna använda teglet eller kanske skylten MOAB som står för Mälaröarnas omnibus aktiebolag, som drev busstrafiken här ute fram till mitten på 70-talet.

Det finns många lokalproducenter i kommunen. Skulle inte en saluhall vara en god idé?

– Absolut. Jag är ju lantbrukare själv och är mycket för det lokalproducerade. Det ligger också i linje med att vi vill ha en småstadskaraktär.

”Småstad” är en ständigt återkommande benämning för hur kommunen ska utvecklas. På vilket sätt ska detta appliceras när det gäller utvecklingen av Ekerö centrum?

– Vi har från början sagt att vi inte vill ha en shoppinggalleria. Vi tänker oss lite mindre butiker i bottenplan och där kan jag mycket väl se framför mig en plats där lokala producenter kan sälja sina varor. Men exakt hur det ska se ut måste prövas.

När det kommer till kommunens exploatering är det många som anser att det inte har en småstadskaraktär utan istället, en förortsprägel med bland annat för höga hus.

– Vi vill inte ha en förortskaraktär. Men titta till exempel på Visby. Där finns det sexvåningshus, men det känns fortfarande som en småstad. Det viktiga är inte bara höjden på husen utan hur känslan är och hur det arkitektoniska formspråket ser ut. Viktigt är också hur man utformar gatorna med olika gångstråk och samlingsplatser. Upplevelsen är så viktig, sedan ska vi självklart inte bygga några skyskrapor.

Varje gång som nya planer diskuteras, är den ständigt återkommande synpunkten att man inte vill ha mer än max tre våningar på husen. Är det inte bättre att tänka om och bygga lägre hus för att slippa långvariga detaljplaneprocesser och överklaganden?

– När det gäller Träkvista torg sänkte vi våningsantalet på flera av byggnaderna. Men äldreboendet där behöver ha 63 platser minst för att det ska vara ekonomiskt gångbart, då måste det vara en viss volym. När det gäller Stenhamra centrum har vi börjat från rätt ände. Vi har börjat med att gå ut brett och frågat ”vilken typ av centrum vill ni ha?”. Vi har fått in en massa synpunkter som man nu tittar på.

EWA LINNROS

Läs också