”Södran” återställd för badsäsongen

”Södran” återställd för badsäsongen

Förra sommaren fick man stänga av badplatsen Södran på Ekerö, då många gjort sig illa på föremål på botten. Men den 15 maj var det åter fritt fram för bad, efter att ett stort saneringsarbete gjorts på botten.

Vassa metallföremål, enmeterslånga rostiga ”spikar”  och en stenkista är något av det som fiskats upp från botten på badplatsen Södran. Föremålen är gamla, de kommer från den tiden då Sandudden inte var bebott. Här pågick täktverksamhet från slutet av 1800-talet ända fram till slutet av 1980-talet. Det stora uttaget av sand och grus, forslades på transportband ned till vattnet där Södrans badstrand ligger idag. Här hämtades sanden och gruset av lastbåtar vidare till byggen runt om i Stockholm. Sand som frigjorts vid tvättningen av gruset, sjönk till botten och med hjälp av vågorna fylldes stranden successivt upp.

Annons

– Strandlinjen låg mycket längre ut en gång i tiden, men på grund av erosion har strandremsan krympt. Erosionen har också gjort att gammal bråte som ligger på botten och som tidigare varit täckt av sand, nu kommit fram, berättar Mattias Dillman från Ekerö rederi som utfört arbetet med att städa botten. Arbetet började redan i höstas och i början av maj blev det klart.

De har städat på botten ned till cirka två meters djup. Efter att de plockat upp sådant som kan skada från botten, har de fyllt på med sand.

– Vi har fyllt på med 650 ton sand, det motsvarar ungefär 60 lastbilslaster, förklarar Mattias Dillman.

Annons

Nu kan förhoppningsvis badgästerna simma lugnt i sommar.

– Jag tycker att det är bra att kommunen satsar på att städa upp på badplatserna, vi har fått så många positiva reaktioner av de förbipasserande när arbetet har pågått, säger Mattias Dillman.

EWA LINNROS

Läs också