Solrosen blir Helios allaktivitetshus

Ett tjugotal personer var på plats när Ekerö kommun invigde nya allaktivitetshuset Helios, en ny daglig verksamhet som ersätter Solrosen i de gamla lokalerna på Fredriksstrandsvägen.

Det var i våras som Mälaröarnas nyheter skrev om Solrosen, kommunens öppna verksamhet för psykiskt sköra och den oro som flera besökare kände för konsekvenserna av att verksamheten länge hölls stängd under pandemin.

En nödvändighet för att försöka minska smittspridningen, förklarade Lena Burman Johansson, socialchef på socialtjänsten stängningen med och planen var att öppna upp verksamheten längre fram under våren, berättade socialnämndens ordförande Kjell Öhrström för Mälaröarnas nyheter. 

I själva verket tog det fram till sommaren innan Solrosen öppnade upp och mellan juni och oktober hade verksamheten begränsade öppettider till ett par gånger i veckan, några timmar åt gången och bara utomhus, då vädret tillät.

Men sedan mitten av december öppnar Solrosen upp igen, fast nu i helt ny form och under namnet Helios allaktivitetshus.

– För att kunna nå fler personer som av olika anledningar har svårt att ta sig hemifrån gör nu socialförvaltningen en nysatsning i de befintliga lokalerna på Fredriksstrandsvägen. Såväl nya som tidigare deltagare kommer att vara välkomna, förklarar Elin Örberg, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen och berättar att man tillsammans med besökarna arbetat fram ett nytt namn och innehåll i verksamheten.

Lokalerna har också renoverats och byggts om för att göras mer tillgängliga med större utrymme och mer tillgängliga entréer. Ett flertal nya datorer samt ett nytt möblemang har också köpts in.

Den nya verksamheten, som fått namnet Helios, kommer ha mer generösa öppettider än vad Solrosen hade och ambitionen är, enligt Elin Örberg, att även kunna erbjuda vissa aktiviteter under kvällstid. Man är även öppen för olika typer av samarbeten med föreningar, organisationer och privatpersoner för att kunna erbjuda fler aktiviteter i huset.

– Förutom alla nya aktiviteter så kommer vi även erbjuda biståndsbedömd sysselsättning där vi har ett nära samarbete med olika företag både på och utanför Ekerö för de individer som är intresserade av att komma ut i arbetsplatspraktiker eller lönearbete, säger hon.

Den 15 december var det invigning för den nya verksamheten och ett tjugotal personer var på plats. Det bjöds på glögg, pepparkakor och musikunderhållning och socialnämndens ordförande Kjell Öhrström höll ett entusiastiskt invigningstal om det nya allaktivitetshuset.

Mikke Lillman, ordförande RSMH, Riksförbundet för mental och social hälsa, på Mälaröarna, klippte bandet, trots att föreningen i och med omorganisationen fått lämna lokalerna på Fredriksstrandsvägen och istället flyttat in till Arbetsresurs gamla kontor på Bryggavägen 5.

– Vi har inte gjort slut, utan blivit särbos, säger han och förklarar sina blandade känslor inför omorganisationen med att han delar förhoppningarna om att fler människor och en bredare åldersgrupp ska hitta till Helios, men samtidigt finns en oro att föreningens medlemmar ska bli utanför.

– För våra medlemmar har Solrosen varit en otroligt viktig plats, men jag hoppas att vi får vara med på tåget i allt det nya också.

HELEN BJURBERG

Läs också