Spaden i backen på Adelsö

Den 24 november var en viktig dag för adelsöborna, då det första spadtaget togs till bygget av de 24 hyreslägenheter som man planerat sedan länge. Med ens tredubblas nu antalet hyreslägenheter på ön.

Senast det tillkom hyresbostäder på Adelsö var 1982, då tio marklägenheter byggdes i Hovgårdsområdet. Nu blir det alltså ytterligare 24 lägenheter fördelade på sex tvårumslägenheter, tolv trerummare och sex stycken fyror. Varje lägenhet kommer ha en egen liten tomt samt en parkeringsplats i anslutning till lägenheten.

Redan för fem år sedan skrev Mälaröarnas nyheter om planerna på att bygga ytterligare hyresbostäder på Adelsö, för att möta bristen på lägenheter i kommunen. Då var problemet att hitta intresserade husföretag som kunde tänka sig att bygga på platsen. Nu är dock både det hindret undanröjt och bygglovet i hamn. Spadtaget, som skedde i en hög med grus då marken var frusen, blev starten på själva byggandet.

Det här spadtaget är ett viktigt sådant för landsbygden på såväl Adelsö som Munsö. Bostäderna behövs för att bevara och utveckla den service som behövs här. Men bostäderna i sig gör ingen skillnad, det är människorna som kommer bo där som är med och bygger samhället med förskola, skola, affärer, föreningslivet och andra verksamheter, sa Ove Wallin (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande som tog det första spadtaget tillsammans med Ingemar Hertz, ordförande i Ekerö bostäders styrelse, Peter Östergren, förste vice ordförande i Ekerö bostäders styrelse och Göran Heikius, vd på Heikius hus.

Norrlands VA kommer att påbörja markarbeten i början av 2022 och husleverans från Heikius hus kan komma till stånd hösten 2022. De första tio lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara i början av 2023 och den andra etappen med de resterande fjorton lägenheterna, ungefär ett halvår senare.

Med tanke på att Ekerö bostäder för närvarande har 3 000 personer i bostadskön som har anmält intresse för att få hyra en lägenhet på Adelsö, så förslår dock inte de 24 nya lägenheterna långt. Men ytterligare byggprojekt är på gång.

– Vi planerar även att förtäta vårt område Hovgården på Adelsö, med ytterligare sex lägenheter, berättar Claes Vikström, fastighetschef på Ekerö bostäder.

LO BÄCKLINDER

Läs också