Spontant friluftsliv toppar önskelistan

Spontant friluftsliv toppar önskelistan

Spontanidrott och utomhusaktiviteter står högt i kurs när mälaröborna ska aktivera sig på fritiden. Det visar en undersökning som kommunen nyligen genomfört för att kartlägga medborgarnas fritidsvanor.

Som ett underlag för hur kommunen ska jobba vidare med att utveckla utbudet av idrotts- och friluftsliv, har en undersökning gjorts under vintern där mälaröborna har fått svara på frågor som gäller deras vanor och önskemål på området.

– Möjligheterna till bra fritidsaktiviteter är en viktig faktor för hur attraktivt det är att bo i en kommun, därför är det här en väldigt viktig fråga, konstaterar Annika Magnusson, utvecklingsledare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Hon berättar att de 2 163 personerna i åldrarna 20 till 84 år som svarat på undersökningen, motsvarar 11 procent av kommunens invånare och därmed är tillräckligt stort underlag för att bara ha en felmarginal på två procent.

I materialet framgår det bland annat att 80 procent av dem som svarat är ”ganska” eller ”mycket” nöjda med kommunens utbud. Det är också tydligt att vuxna mälaröbor föredrar att utöva sina aktiviteter i egen regi och utomhus på vandringsleder, strandbad och i naturreservat. När det gäller rent idrottande så är det Ekebyhovsbacken, motionsspår och utegym som är populäraste platserna.

– Det man efterfrågar mer av är bättre marknadsföring av de möjligheter till spontanidrott som finns, bättre skyltning, fler cykelleder i naturen och fler anläggningar nära hemmet, vilket är det som vi kommer arbeta vidare för att utveckla, säger Annika Magnusson.

På frågan om hur ofta de tror att de kommer att besöka det blivande badhuset, tror över 70 procent att de kommer besöka det minst en gång om året och över 50 procent att de kommer utnyttja det minst en gång i månaden.

– Det säger en del om hur viktigt badhuset är för kommunmedborgarna och om prognosen håller så ser det ut som om det kommer att bli välbesökt.

På Adelsö och Munsö hittar man kommunens största andel aktiva i en idrottsförening med 50 procent. Det kan jämföras med kommungenomsnittet som är 30 procent, vilket också stämmer överens med riksgenomsnittet. Färingsö är dock den del av kommunen som har minst andel medlemmar i idrottsföreningar.

Gällande kulturaktiviteterna är Ekebyhovs slott den plats som flest mälarobör har besökt under det senaste året. Hela 80 procent säger att de varit där minst en gång.

LO BÄCKLINDER

Läs också