Stenhamraskolan flyttas

Stenhamraskolan flyttas till området vid Uppgårdsskolan. Det är ett led i att utveckla Stenhamra centrum och bli mer av småstadskvalitet. Det har kommunstyrelsen klubbat. 

Stenhamraskolan ligger väldigt idylliskt till, som i en kokong av lugn. En och annan lärare har kanske börjat planera så smått för höstterminen men eleverna lyser med sin frånvaro. Men snart kommer de och sorlet kring skolområdet stiger.

Men om ett par år får Stenhamraskolan flytta på sig. Ekerö kommun vill göra om Stenhamras mest centrala delar och där finns ingen plats för skolan. 

Kommunstyrelsen har nu klubbat att skolan ska flyttas och bli en del av Uppgårdsskolan.

Förändringen är en del av en ny inriktning för att utveckla Stenhamra centrum.  På så sätt skapas mer plats i Stenhamras mest centrala delar för bostäder och centrumändamål. Allt för att bidra till att skapa den småstadskaraktär som eftersträvas, står det i ett pressmeddelandee.

Under våren har stadsbyggnadsförvaltningen ut-

rett alternativa lägen för Stenhamraskolan och haft dialog med andra berörda förvaltningar inom kommunen samt lärare och elever i Stenhamra. Slutsatsen från utredningen samt dialogen är att fördelarna med en omlokalisering av Stenhamraskolan överväger de negativa konsekvenserna. Därför har kommunstyrelsen fattat beslut om att flytta Stenhamraskolan från Stenhamra centrum till området vid Uppgårdsskolan istället. I och med detta får även stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för nya Stenhamraskolan.

Våren 2023 är förhoppningen att visa ett förslag till detaljplan för allmänheten. Då får de som vill ta del av förslaget och ge sin mening. Ambitionen att ha en färdig detaljplan under hösten 2024.

– Omlokaliseringen av skolan som ska planeras möjliggör tillkomsten av småskalig bostadsbebyggelse och handel i området samtidigt som barnen på Färingsö kommer att få en ny och fin skola, säger Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.

TONY GYLLENRAM

Läs också