Stickprov på trafik längs Rörbyvägen

 Som en del i säkerhetsarbetet inför FRA, Försvarets radioanstalt, stickprovskontroller på förbipasserande trafik.  Men det finns inget specifik hot riktat mot FRA, poängterar Fredrik Wallin, talesperson kommunikationsenheten. 

Den som passerar FRA på Lovön behöver vara beredd på att få bilen kontrollerad av myndighetens vakter. Den höjda terrorhotnivån har gjort att FRA infört stickprovskontroller på fordon som kör förbi. 

– Alla bilar ska stanna vid skyltarna och vakterna kan ställa frågor om vilket ärende man har. Det kan eventuellt hända att vakterna vill titta igenom bilen. Den mesta trafiken på Rörbyvägen går till FRA. Även boende i närområdet och besökare till naturreservatet brukar köra förbi. Om man blir stoppad är det inget konstigt och det är heller inget problem att ta den vägen, säger Fredrik Wallin, talesperson kommunikationsenheten.

Det finns inget specifikt hot riktat mot FRA, poängterar Fredrik Wallin. Kontrollerna är ett led i det säkerhetsarbete som alla myndigheter måste göra på grund av den höjda terrorhotnivån. 

– Olika myndigheter gör olika åtgärder beroende på hur det ser ut på myndigheten. Alla har ju inte en väg som går igenom skyddsobjektet. Men det har vi och därför införs stickprovskontroller, säger han. 

Är FRA ett tänkbart mål för terrorister? 

– Vi uttalar oss inte om hotbilder. Alla måste göra ett säkerhetsarbete. Men vi har generellt en allvarlig säkerhetspolitisk situation med kriget i Ukraina. 

Händer det ofta att något ådrar sig vakternas uppmärksamhet? 

– Vi kan inte gå in på detaljer i säkerhetsarbetet. 

Säkerhetspolisen rekommenderar allmänheten att leva som vanligt men vara vaksam. Detsamma gäller på Lovön.

– Man behöver inte vara extra orolig på Lovön utan även här gäller säkerhetspolisens rekommendationer. 

ANGELICA BERG

Läs också