Stor resursbrist i vård och omsorg

Stor resursbrist i vård och omsorg

Brist på skyddsutrustning i vård och omsorg är ett av de stora problem som kommunen tampas med just nu, när det gäller sviterna av coronaepidemin. Genom hårt arbete, kreativitet och nytänkande samarbeten rustar man nu för de kommande veckorna som förväntas bli ännu tuffare.

– Spridningen av coronaviruset har just nu en omfattande påverkan på hela samhället och många områden är under stark press, självklart är både medarbetare och verksamheter i kommunen påverkade. En ljusglimt just nu är dock allt det goda samarbete som sker. Vi arbetar mer än vanligt över verksamhetsgränserna, stöttar varandra och rustar tillsammans för än större utmaningar de närmaste veckorna, både inom tjänstemannaorganisationen, inom politiken och inte minst däremellan, säger kommundirektör Christina Hedberg.

Hon konstaterar att även om det sedan flera veckor tillbaka har varit både färre barn och personal inom kommunens skolor och förskolor, så har läget hittills varit stabilt och att det inte har behövts göras några större inskränkningar i verksamheterna.

– Det som sticker ut är bristen på material och skyddsutrustning i vård och omsorg. Utrustning som finns centralt delas ut löpande, men för att klara behoven är vi lösningsfokuserade och hittar nya vägar, säger hon och berättar om de samarbeten som gjorts mellan företag i kommunen för att producera handsprit och hur elever i mälaröskolor tillverkar skyddsvisir som kan användas inom vård och omsorg.

Kommunens samordningschef Lena Törnblom Löfquist bekräftar resursbristerna. Hon ägnar också mycket tid åt att försöka hitta olika sätt att tillgodose behoven av skyddsutrustning.

– Just nu är det många som tänker utanför boxen och jag vet att i vissa verksamheter använder man regnrockar som engångsmaterial när man går in till patienter. De måste dock kasseras efter varje besök, vilket betyder att det går åt enormt mycket material just nu. Vi vädjar till dem som har skyddsmaterial att se till att de kommer till dem som bäst behöver, säger hon.

När det kommer till hur smittspridningsläget ser ut i kommunen, går det inte att få fram några siffror. Läget ändras hela tiden, bara de som vårdas på sjukhus testas och ingen myndighet vill dela med sig av detaljerade uppgifter.

– Vi har konstaterade fall av covid-19 i kommunen, men eftersom vi följer sekretesslagar och värnar om patientsäkerhet delar vi inte den informationen. I dagsläget är det långt mycket viktigare att sprida budskapen om att alla behöver ta ansvar, stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna och hålla avstånd, säger Christina Hedberg.

Även fortsättningsvis är det besöksförbud på alla kommunens äldreboenden, samtliga av kommunens öppna förskolor hålls stängda liksom demensdagvården Ekdungen, de öppna verksamheterna Stockbygården och Kajutan samt Träffpunkten Solrosen.

Andra åtgärder som kommunen har vidtagit för att lindra följdproblem av situationen är att de har öppnat en telefonlinje där barn under 18 år lätt kan komma i kontakt med kommunens skolkuratorer. Man har också gått ut med uppmaningar till föräldrar och andra vuxna att röra sig ute där ungdomar finns, för att skapa trygghet när många aktiviteter är inställda och skolorna har lov runt påsk.

Både Färingsö församling och Ekerö pastorat har också ställt in sina gudstjänster, samt många andra verksamheter och håller istället andakter och träffar på nätet.

LO BÄCKLINDER

Läs också