Stora planer för nytt bostadsområde

”Klart för inflyttning 1998” lyder rubriken på artikeln i Mälaröarnas nyheter den 9 december 1996. Den handlar om det nya bostadsområdet Sandudden, på södra Ekerö, mitt emot Fantholmen, som kommunstyrelsen nyss godkänt exploateringsavtalet för.

Det är spännande nyheter som kommer: I resterna av rullstensåsen, gropen där inlandsisen en gång smält undan och som under lång tid används som sandtäkt ska ett nytt bostadsområde bli till. Tanken är att försäljningen av de första husen ska påbörjas under våren 1997 och strax därefter ska byggandet av de två första etapperna påbörjas. Först 120 radhus, 45 villatomter, förskola samt låg- och mellanstadieskola och därefter 100 lägenheter, bland annat för äldreboende.

”Beräknad inflyttning blir under våren 1998” säger Björn Karlsson, på Metodbyggen AB, NCC:s dotterbolag som står ansvarig för hela projektet, till reportern.

När artikeln skrivs är ingen arkitekt ännu utsedd, men det går att läsa att fyra alternativa kandidater tagits fram i en tävling. Senare ska det stå klart att det är Harriet Wistemar och Rolf Renvall som står som vinnare för etapp 1.

Planerna för det nya området är stora. En båtplats för de boende planeras liksom en brygga för pendelbåt. Eventuellt kan det också bli en egen badplats, som komplement till den kommunala som redan finns intill platsen.

Eftersom läget i söder med den gamla grusåsen i ryggen, är tacksamt, talas det även om en eventuell solvärmeanläggning, men med reservation för att en annan energikälla, eller en där solvärme kan ingå, kan bli billigare, står det också att läsa.

Martin De Ron har bott i Sandudden, med sin familj, nästan från start. De flyttade in i februari 2000 och har sett hur området utvecklats och vuxit under åren. Han bekräftar att det också blivit en mindre båtklubb för ett 50-tal båtar nere vid sjön, men någon egen badplats eller brygga för pendelbåt iordningställdes aldrig. Inte heller någon solvärmeanläggning har han sett till. Men väl har en damm i områdets mitt och fina promenad- och cykelvägar kommit till sedan de först kom dit. Andra saker har också förbättrats.

– I början gick det bara två bussar på morgonen, en klockan 6 och en klockan 8 och det var lite sämre än vi hade räknat med, men med tiden har det blivit fler turer, säger han nöjt och fyller i att han och familjen trivs väldigt bra i området och inte har några planer på att flytta därifrån.

HELEN BJURBERG

Läs också