Stort utvecklingsarbete

Stort utvecklingsarbete

Ekerö IK arbetar med en form av ”utvecklingsresor”, baserade på Riksidrottsförbundets riktlinjer i ”Strategi 2025”. Johanna Eriksson, kommunikationsansvarig för Ekerö IK, berättade mer i vårt radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

För att nå målen i ”Strategi 2025” har svensk idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade utvecklingsresor. Tillsammans stakar de ut vägen mot framtidens idrott.

– Vi håller på med visionsarbetet just nu där både föreningsstyrelsen och de sju sektionsstyrelserna går igenom sina visioner. Sedan ska detta ner i direktiv och då blir det mera handfast hur vi ska kunna bli mer tillgängliga för utövare. Det ska vara enkelt att idrotta hos Ekerö IK, berättade Johanna Eriksson.

En ny syn på tävling och träning är en av de utvecklingsresor som görs.

– Vi ska försöka gå från en triangel till en rektangel, vilket torde innebära att alla ska kunna utmana alla på alla nivåer. Det är den svåraste nöten att knäcka. Vi tittar på alla utövare i lagidrotterna på hur vi kan anpassa tävling och träning på alla utvecklings-, fysiska och mentala nivåer. Utmaningen är att hitta en modell som vi kan följa. Mycket är styrt efter våra utövare. Hur ofta vill man träna? Hur ofta vill man tävla och vill man tävla överhuvud taget? Är det så att man vill tävla med äldre åldersgrupper för mer utvecklingen eller yngre för att man ska känna sig tryggare i sin egen utveckling, förklarade Johanna Eriksson.

Ekerö IK har tydliga direktiv upp till 12 års ålder att det inte ska finnas någon form av selektering, det vill säga att man ska inte ta ut det bästa laget för att vinna. I Ekerö IK tränar och tävlar vi för individens utveckling upp till A-lagsverksamheten, den enda grupp som är tillåtna att träna och tävla för resultat är A-lagen i klubben. Det är barn och ungdomar som det handlar om och de tävlar på egna villkor. Där ska vi som förening inte vara inne och peta, det är jätteviktigt att inte utsätta barn och ungdomar för den pressen som det kan bli. Det vill vi bli av med, sa Johanna Eriksson.

En annan av resorna är ”Inkluderande idrott för alla”.

En annan av resorna är ”Inkluderande idrott för alla”. Oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet etcetera, ska alla vara välkomna att idrotta.

– Det är viktigt att det ska vara lätt att komma in och då tittar vi på enkla riktlinjer för ledare framförallt. Det handlar om hur vi välkomnar och hur vi bemöter de här barnen och ungdomarna på bästa sätt för att kunna vara delaktig, oavsett vilken förutsättning man har. Då har vi olika stöd som exempelvis fonden ”Idrott på lika villkor”. Där kan man söka ekonomiskt bidrag, berättade Johanna Eriksson.

Resan ”Den moderna föreningen engagerar” innebär att man ska ta vara på människors engagemang och inspirera till delaktighet. Det ska vara lätt att leda, lätt att delta och lätt att vara anställd.

”Jämställdhet för en framgångsrik idrott” är ytterligare en av resorna där Ekerö IK fortsätter med tjejsatsningarna de haft hittills.

– Men vi ser en tendens till att tjejerna blir ännu färre i övre tonåren, där ska vi se om vi som förening kan göra något bättre, sa Johanna Eriksson.

Resan ”Ett stärkt ledarskap” innebär mer coachning, att stärka upp vad det innebär att vara ledare i EIK, att skapa en tydlighet kring föreningens värderingar och att ledarna får stöttning att se helheten i gruppen och individen i den.

– Ledarna är A och O för att lyckas med att få så många att stanna kvar så länge som möjligt. Vi ser alla de här resorna som mycket positiva och de går också mycket i linje med det vi redan har arbetat med. Vi välkomnar verkligen de här fem resorna och ser dem mer som ett enklare förhållningssätt att jobba på och hur vi ska göra detta, sa Johanna Eriksson.

År 2025 ska Riksidrottsförbundets riktlinjer ha uppfyllts.

Läs också