Svårt att få simskoleplatser

Svårt att få simskoleplatser

Även Ekerö kommuns skolor har svårigheter att få till en bra simundervisning

Stockholm stad har beslutat att endast folkbokförda i Stockholm kommun med svenskt personnummer kan boka simskola. Då Ekerö kommun inte har någon simhall innebär detta att många barn i kommunen nu går miste om simskola.

Stockholms stads beslut är taget för att kommunens verksamhet primärt ska vara tillgänglig för kommunens invånare, det vill säga de som betalat skatt i Stockholm. Om det eventuellt finns platser kvar kan ”icke” Stockholmare boka in de platserna fem dagar innan kursstart.

– Anledningen till att Stockholms stad har ändrat möjligheten för icke stockholmare att boka simskola i stadens simhallar, är i första hand för att det ska vara de som bor och betalar skatt i Stockholms stad som får tillgång till kommunens verksamhet. Simskolan i Stockholms stads simhallar är väldigt populär och vi har högt tryck på de platser som finns. Vi förstår att förändringen kan få konsekvenser för invånare i kommuner som eventuellt inte har en simhall att erbjuda sina kommuninvånare, men vi måste prioritera skattebetalarna i Stockholms stad. Icke stockholmare har fortfarande möjlighet att boka in sig på lediga platser 5 dagar innan kursstart, säger Niklas Pettersson, avdelningschef, idrottsförvaltningen, Stockholms stad.

Ekeröbon Tina Urtels son Ossian har gått i simskola flera terminer på Åkeshovsbadet, men nu fick han inte plats.

– Ossian älskar simskolan och vi var inställda på att hans skulle fortsätta. De brukar släppa platserna i december, men det har varit systemuppdateringar så det blev försenat. När platserna väl släpptes i februari gick det inte att boka, det stod bara att man måste vara folkbokförda i Stockholm stad, berättar Tina Urtel.

Det har inte funnits någon information om de nya reglerna och nu har Ossian gått miste om plats i andra simskolor i privat regi, då de släppte sina platser redan i januari.

– Eftersom vi inget visste, väntade vi så att vi kunde få plats på Åkeshov igen. Men hade vi vetat om de nya reglerna, hade vi sökt plats hos privata simskolar i god tid när dessa släpptes.

Helena Butén Langlet (M), ordförande i kultur och fritidsnämnden i Ekerö kommun förstår dilemmat, men svarar att kommunen inte kan göra så mycket åt situationen.

– Det som görs när det gäller simundervisningen, sker i skolans regi där man åker iväg för att kontrollera simkunnighet. Det kan göras i badhus och det påverkas inte av detta. Det är när man privat vill boka simskola som problemen uppstår, säger Helena Butén Langlet.

Jessica Forsström är kommunombud på Lärarnas riksförbund på Ekerö. Hon har frågat gymnastiklärare på Mälaröarna hur situationen ser ut för simundervisningen.

– Gemensamt för de tillfrågade är att de anser att simundervisningen är ett återkommande dilemma. Rektorer och berörda lärare gör sitt yttersta för att hitta kreativa lösningar på att få till en skälig simundervisning, men vi känner att dessa lösningar ofta inte räcker. Att ta sig iväg för att simma med eleverna är svårt logistiskt då det är svårt att få till simtider eftersom de flesta är uppbokade av skolor från den aktuella kommunen där simhallen i fråga ligger. Att åka iväg för att simma med en klass är också både tidskrävande samt personalkrävande i och med tillsynsplikten. Det hela resulterar i att undervisningen till syvende och sist också blir kostsam och därmed en budgetfråga för respektive skola, berättar Jessica Forsström. 

Skolorna i kommunen organiserar sin simundervisning på olika sätt, men i det stora hela finns det en kollektiv önskan från lärarna om att få till en bättre situation kring just simningen och då med fokus på att få den mer kontinuerlig än vad den är idag.

– I synnerhet med tanke på att simning är ett centralt innehåll i läroplanen. Jämför vi dessutom med kringliggande kommuner ser vi att vi ligger väldigt snett. Medan en kommun bedriver simundervisning som ett stående moment i vissa årskurser, åker flertalet skolor inom Ekerö kommun till simhallen en gång per år med sina elever, ibland inte ens det, säger Jessica Forsström och fortsätter:

– Förvisso använder flera skolor Mälaren som ett alternativ när vädret så tillåter. Den kan dock tyckas vara vanskligt att ha som en strukturell åtgärd för att upprätthålla den kontinuerliga simundervisningen med tanke på att det ofta är få veckor då temperaturen är tjänlig under läsårets månader. Det blir alltså inte helt okomplicerat att motivera att vi får till adekvat simundervisning och samtidigt stå helt rakryggade, kommenterar Jessica Forsström.

Helena Butén Langlet ser allvarligt på situationen.

– Det är oerhört olyckligt. Det behövs plats för att säkerställa betygsunderlag eftersom det krävs simkunnighet i årskurs 6. Det här visar ännu tydligare hur viktigt det är att vi får till ett eget badhus. Den enda lösning för privatpersoner som jag ser, är att man försöker vända sig till andra kommuner som inte har de här begränsningarna för tider i simskola.

En åtgärd som kommunen gjort är att utöka simskoleplatserna inför sommarens simskola på Mälaröarna.

– Det gäller både antal veckor och antal platser. Dessa kommer att släppas i slutet av mars, berättar Helena Butén Langlet.

Hur blir det då för Ossian?

– Vi har mejlat runt till privata simskolor men vi har inte hittat någonting ännu. Men vi hoppas, säger Tina Urtel.

EWA LINNROS

Läs också