Svartsjö matsal uppsagd

Svartsjö matsal uppsagd

Starka protester mot Kriminalvårdens beslut om uppsägning

Svartsjö matsals ägare har blivit uppsagda från sin lokal vid Svartsjöanstalten. Restaurangen är mycket uppskattad, vid denna tidnings tryck har 450 personer skrivit på en namnlista där man kräver att beslutet om uppsägningen ska upphävas.

Svartsjö matsal lokaler ägs av fastighetsbolaget Specialfastigheter och Kriminalvården hyr av dem. Svartsjö matsal i sin tur hyr av Kriminalvården som nu har sagt upp hyresavtalet. Anledningen är att de ska expandera anstalten och behöver därför lokalerna.

– Vi dubblerar nästan volymen och den här lokalen kommer att användas till en del av sysselsättningen för våra klienter. Det blir inte en publik restaurang utan snarare en kock- och serveringsutbildning så att våra klienter får med sig ett yrke och får bättre förutsättningar för att kunna komma in i samhället, förklarar Magnus Petersson, enhetschef, fastighetsenheten, Kriminalvården.

Staffan Svensson och hans fru Anneli Östling startade Svartsjö matsal för åtta år sedan. De arbetade hårt i starten för att bygga upp verksamheten och idag är det en populär restaurang. Men den sista juli ska verksamheten ut från lokalerna.

– Det är vi alla som har skapat Svartsjö matsal, mina medarbetare och mina gäster. Jag är bara en liten del av det. Det finns en stor potential för att driva en restaurang på Färingsösidan och vi har inga ambitioner att lägga ned, då hade jag gjort det för länge sedan. Jag hoppas att vi kan fortsätta på något vis, säger Staffan Svensson.

Han har många stamgäster och restaurangen har blivit en central mötesplats.

Far och son Folke och Joakim Wanzelius, Carina Gesang-Gottowt och Ulf ”Poly” Nylin är stamgäster och har nu skapat ett upprop för att rädda restaurangen. När MN träffar dem har de fått in 450 namnunderskrifter på protestlistan.

– Det har blivit en viktig social träffpunkt och många nya vänskapsband har knutits här under åren, säger Carina Gesang-Gottowt och hennes man Ulf ”Poly” Nylin berättar:

– Joakim och Folke lärde vi känna här. Det har utvecklat sig till att vi äter ihop i princip varje dag. Innan pandemin var det vid tvåtiden på dagen, nu kommer vi hit tre när det är mindre folk. Köket håller öppet längre så att vi kan göra så.

Under pandemin har matsalen kört ut matlådor och också sålt dessa på plats. Många praktikanter har passerat här, både skolungdomar och kockar under utbildning. Matsalen besöks också av utsocknes och under vår- och sommartid kommer många cyklister.

– Den här restaurangen är mycket viktig för den sociala gemenskapen och för en levande bygd. På Färingsö finns väldigt få sådana platser, säger Carina Gesang-Gottowt.

Namninsamlingen som avslutas 1 februari, lämnas till Kriminalvården och Specialfastigheter. Listan lämnas även till kommunen, som redan är insatt i situationen.

– Jag har kontakt med restauratören och med kommunens fastighetsenhet. Det vi gör är att undersöka vilka alternativa lokaler som finns. Vi vill ju att duktiga näringsidkare ska finnas kvar på Färingsö, säger Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef.

EWA LINNROS

Läs också