Svidande kritik för kommunens underhåll

Svidande kritik för kommunens underhåll

Eftersatt underhåll av sina fastigheter och risk för ett ackumulerande underhållsbehov – Ekerö kommun får kritik i extern rapport.

Sedan 2014 har Matilda Wade haft barn i Ekebyhovskolan och lika länge tycker hon att såväl inne- som utemiljön på skolan brustit.

– Vi är väldigt nöjda med personalen men barnen behöver också en bra miljö för att kunna fokusera och där finns mycket kvar att önska.

Vi möts upp på skolgården och hon berättar om en sliten innemiljö med stinkande toaletter som inte blivit uppfräschade förrän efter många klagomål från föräldrar. Och så skolgården. Gropar i marken, trasiga bänkar, avklippta gungor.

– Utan tillgång till skogen hade utemiljö varit hemsk, säger hon.

Hon är kritisk till att en så välbärgad kommun som Ekerö inte tar hand om sina skolor.

– Det känns inte som att man har någon plan, utan att man hela tiden kommer med tillfälliga lösningar efter hand, som att komplettera med dyra baracker och renovera tillfälliga lokaler medan originalbyggnaderna och utemiljöerna förfaller. Och vad jag förstått är inte Ekebyhovskolan den enda skolan som har det på det sättet.

Flera föräldrar som MN varit i kontakt med, men som vill vara anonyma, vittnar om liknande problem i andra skolor i kommunen.

– För något år sedan renoverades lokaler i en intilliggande byggnad där barnen fick vara ett tag. Men nu står de nyrenoverade lokalerna bara tomma igen medan barnen flyttas runt. Samtidigt vet jag att det finns stora lokaler i skolan som inte heller används därför att de är så eftersatta. Man förstår ingenting och inte heller får man någon information, säger en mamma som har barn i Stenhamraskolan på Färingsö.

Föräldrarna får medhåll från en extern rapport som granskat kommunens fastighetsunderhåll och underhållsplanering. I rapporten får kommunstyrelsen och tekniska nämnden kritik för att inte ha säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter. Man bedömer att det bristande underhållet kan innebära att behovet av ombyggnad och nybyggnad av lokaler ökar och att det på sikt innebär kapitalförstöring och att kommunen inte lever upp till kommunallagens bestämmelse om ”god ekonomisk hushållning”.

Ordförande för tekniska nämnden, Gunnar Mossberg (M) är tudelad till kritiken.

– Rapporten lyfter upp saker som är bra för oss och som vi tagit till oss. Vi kommer se över vårt sätt att jobba, säger han men menar samtidigt att han inte är fullt med på bedömningen, eftersom det egentligen bara är en granskning av bokföringen.

– Jag hade gärna sett att revisionen kompletterat med en visuell granskning för att skapa sig en uppfattning, jag tror att deras oro sett annorlunda ut då, säger han och förklarar att de underhållsåtgärder som gjorts är bokförda som investeringar och därmed inte synliga som underhåll i materialet som granskats.

– En lärdom vi gjort är att vi behöver dokumentera detta för att synliggöra det som görs.

Att underhållet delvis är eftersatt håller han ändå med om. Det beror enligt Gunnar Mossberg på att man ärvt en underhållsskuld, som går tillbaka ända till 2012, som man jobbat intensivt med att komma ikapp, men inte hunnit med fullt ut. Han är ändå inte orolig för att några lokaler skulle vara i extremt dåligt skick.

– Många skolor är nyrenoverade, men vi hinner inte göra allt på en gång. Beträffande Ekebyhovskolan så ska det byggas en ny skola, eftersom skicket på den som finns redan passerat bäst-före-datum och det är inget vi hade kunnat förebygga. Den byggteknik som användes när den byggdes var inte menad att hålla i femtio år, därför blir det billigare att bygga nytt, säger han och poängterar att kommunen håller Ekebyhovskolans nuvarande lokaler i ett dugligt skick tills barnen får sin nya skola.

Men det är något som inte Matilda Wade håller med om.

-– Odugliga är nog mer rätt ord, säger hon och menar att hon också har svårt att tro att det inte skulle ha gått att rädda Ekebyhovskolans lokaler om man börjat i tid.

– Med planering och framförhållning av skolans underhåll skulle man kunnat disponera skattebetalarnas pengar på ett bättre och effektivare sätt, avslutar hon.

MN har sökt Lars Holmström (S) 2:e vice ordförande i tekniska nämnden för en kommentar, men utan framgång.

HELEN BJURBERG

Läs också