I sviterna av Corona

Coronapandemin påverkade oss alla, inte minst aktörerna i vården. Trots att restriktionerna numera är släppta och Corona inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom är Ekerö vårdcentral fortfarande i allra högsta grad påverkad av det som varit. 

– Pandemin är inte över, även om vi just nu har färre smittade och sjuka i Sverige, säger Magnus Edlund, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral.

Det är lätt att glömma bort hur Corona alldeles nyligen påverkade oss alla, med hemarbeten, isolering och avstånd.  Nu har de flesta av oss gått tillbaka till en mer normal vardag. Men på Ekerö vårdcentral har man, till mångas förtret, kvar listningsstopp och en igenbommad lättakut. Här förklarar Magnus Edlund varför det fortfarande inte är som vanligt i deras verksamhet.

Flera av Mälaröarnas nyheter läsare har hört av sig med funderingar angående listningsstoppet på Ekerö vårdcentral. Hur länge kan man förvänta sig att det kommer finns kvar? 

– Vården har haft ett högt tryck under lång tid på grund av Coronapandemin. Vi har varit tvungna att fokusera på de patienter som redan går hos oss och har haft svårt att ta emot nya patienter. När situationen förhoppningsvis blir bättre framöver hoppas vi kunna häva listningsstoppet igen, men det är fortfarande oklart när det kan ske.

Lättakuten hos er är också stängt, vad är orsaken till det och hur länge är planen att den ska vara stängd? 

–  I början av Coronapandemin var vården tvungna att ställa om på många sätt. En av förändringarna var att öppna drop-in-mottagningar för blandade patienter inte längre rekommenderades av smittskyddsskäl och därför var vi tvungna att stänga lättakuten. Nu hanteras istället patienter med infektionssymtom separat från övriga patienter för att minska smittorisken. Vi kommer sannolikt att vara tvungna att fortsätta arbeta på det här sättet under lång tid framöver. Pandemin är inte över, även om vi just nu har färre smittade och sjuka i Sverige. 

Somliga upplever att det är svårt att komma i kontakt med er. Är det vårdköerna efter Covid som gör det eller finns det andra orsaker?”  

– Jag delar inte bilden av att vårdcentralen är svår att komma i kontakt med. Det finns flera olika kontaktvägar. Majoriteten tar kontakt via vår digitala kommunikationsplattform Mitt PTJ. Där får i princip alla svar samma dag eller nästföljande vardag. De ärenden som bedöms prioriterade handläggs omgående och icke-brådskande ärenden i allmänhet inom några dagar.

– För de som inte kan eller vill använda Mitt PTJ finns det möjlighet att ringa som tidigare och vi tar emot den stora majoriteten av alla samtal alla vardagar, även om det ibland blir så att telefonsystemet är fullt senare på dagen. Då kan man ringa igen på morgonen nästa vardag och då kommer nästan alla fram.

– För våra patienter som är 75 år och äldre finns även äldretelefonen som inte har ett återuppringningssystem utan man väntar kvar i luren tills en sjuksköterska svarar. 

Alla verkar inte heller helt nöjda med er chattjänst. Kommer den finnas kvar, avvecklas eller utvecklas?

– Efter en avslutad kontakt i chatten får alla patienter möjlighet att svara på frågor kring hur man upplever chattkontakten. Senaste året uppgav 89,5 procent  av de som svarat på frågorna att de skulle rekommendera tjänsten till andra, så det stora flertalet tycks uppskatta Mitt PTJ. Sedan är det givetvis så att inget system passar alla, men då finns det andra kontaktvägar också. Vi kommer fortsätta arbetet med att utveckla Mitt PTJ och våra arbetssätt för att ge så god vård till våra patienter som möjligt.

HELEN BJURBERG

Läs också