Taklyft på kommunhuset

Kommun-huset är trångbott och därför startade byggprojekt ”Ekerö next” 2017, en ombyggnation i fyra etapper. Nu är det dags för etapp fyra som innebär att hela taket på kommunhuset ska lyftas.

Till skillnad mot andra kommuner bygger man inte nytt i Ekerö kommun utan sitter kvar i kommunhuset. Därför har man under åren avsatt medel för att bygga till och bygga ut. Inom ”Ekerö next” som är arbetsnamnet för projektet, har man testat nya arbetssätt och samtidigt använt kommunhuset på ett effektivare sätt, genom att bland annat öppna upp kontorsytorna för att skapa öppna och flexibla lokaler.

Nu är dags för etapp fyra som innebär att nuvarande kanslikorridoren på plan tre renoveras och får delvis ny planlösning. På plan fyra lyfts taket för att möjliggöra en kontorsmiljö enligt Ekerö next-konceptet. Byggnadens tak kommer i ett senare skede att utrustas med solceller ut mot Ekerövägen. Byggstart planeras till februari 2020 och entreprenaden ska vara färdigställd i november 2020. Ombyggnation möjliggör att planenheten och bygglovsenheten kan flyttas tillbaka till kommunhuset. Idag sitter de i före detta polisstationen i Ekerö centrum.

Men det är inte bara bara tjänstemännen och de förtroendevalda som får tillgång till kommunhuset. Under maj till augusti häckar artskyddade tornseglare mellan kommunhusets fasad och tak. En naturvårdskonsult har tagit fram en handlingsplan för hur dessa ska hanteras i samband med byggprojektet och bland annat sätts tornseglarholkar upp på socialkontoret under 2019 för att möjliggöra alternativa häckningsplatser. När etapp fyra är färdigställd sätts tjugo tornseglarholkar upp även på kommunhuset.

Etapp ett och två är färdiga och har kostat 14 020 000 kronor. Etapp tre pågår och slutkostnadsprognosen för den är 8 700 000 kronor. Ombyggnad av källaren pågår också och slutkostnadsprognosen för denna är 1 600 000. För etapp fyra ligger budget på 25 000 000 kronor.

Kort  historik:

”Spaden i jorden för Ekerö nya kommunalhus” lyder en rubrik från MN 1954. Vad slutsumman blev har MN:s redaktion inte fått fram, men den beräknade kostnaden för bygget uppgavs i MN från 1954, uppgå till en halv miljon kronor.

Exakt när kommunhuset stod klart framgår inte, men någonstans på höstkanten 1955 har man flyttat in. Det är inte bara de kommunanställda som huserar här, polis och sjukkassa hyr lokaler i huset. Den allra första att flytta in i byggnaden är polisman Gustav Hultgren som ”sitter en smula trångt bland alla sina indrivningspapper”.

I MN från 1955 står det i en rubrik att ”Ekerö nya kommunalhus andas effektivitet från golv till tak”. 

EWA LINNROS 

Läs också